VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS:Iframe-BQC [Trj] ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS:Iframe-BQC [Trj] หา549ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS:Iframe-BQC [Trj] คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS:ADODB-BL [Expl] JS:ADODB-BM JS:ADODB-BM [Expl]
JS:ADODB-BR [Expl] JS:ADODB-BT JS:ADODB-BT [Expl]
JS:ADODB-BU JS:ADODB-BU [Expl] JS:ADODB-CA
JS:Adware-C [Trj] JS:Adware.Agent.VTZ JS:Adware.Agent.VVN

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:93955042c1fdef7b5e8e4540f04e251e
13853 avast 2020-01-24 11:39:16
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:93955042c1fdef7b5e8e4540f04e251e
13853 avg 2020-01-24 11:39:16
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:859da27b21e45a1c51dbe239554edc66
8775 avast 2020-01-23 20:04:51
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:859da27b21e45a1c51dbe239554edc66
8775 avg 2020-01-23 20:04:51
5 ชื่อไฟล์: 7f13a41019a509aea2ff04935dad4f10
MD5:7f13a41019a509aea2ff04935dad4f10
16253 avast 2020-01-23 16:10:53
6 ชื่อไฟล์: 7f13a41019a509aea2ff04935dad4f10
MD5:7f13a41019a509aea2ff04935dad4f10
16253 avg 2020-01-23 16:10:53
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:289b76425403c52fe2d7d2c03532d346
60775 avast 2020-01-21 12:03:17
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:289b76425403c52fe2d7d2c03532d346
60775 avg 2020-01-21 12:03:17
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:09b35ef8f42b30b331a670ff5c39c15d
42853 avast 2020-01-20 17:08:55
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:09b35ef8f42b30b331a670ff5c39c15d
42853 avg 2020-01-20 17:08:55
11 ชื่อไฟล์: 7968b0cba8d4e4995a4ee97d2d85053d
MD5:7968b0cba8d4e4995a4ee97d2d85053d
12160 avast 2020-01-20 02:15:16
12 ชื่อไฟล์: 7968b0cba8d4e4995a4ee97d2d85053d
MD5:7968b0cba8d4e4995a4ee97d2d85053d
12160 avg 2020-01-20 02:15:16
13 ชื่อไฟล์: 6ba26179f480524e1c586d8a823e4d9e
MD5:6ba26179f480524e1c586d8a823e4d9e
7315 avast 2020-01-19 19:57:57
14 ชื่อไฟล์: 6ba26179f480524e1c586d8a823e4d9e
MD5:6ba26179f480524e1c586d8a823e4d9e
7315 avg 2020-01-19 19:57:57
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:665e3ea57954459c6e79617c850592f5
102510 avast 2020-01-19 17:43:41
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:665e3ea57954459c6e79617c850592f5
102510 avg 2020-01-19 17:43:41
17 ชื่อไฟล์: 632ef0c4c5fa6dfcb71edbc5486f0a3e
MD5:632ef0c4c5fa6dfcb71edbc5486f0a3e
33578 avast 2020-01-19 16:15:07
18 ชื่อไฟล์: 632ef0c4c5fa6dfcb71edbc5486f0a3e
MD5:632ef0c4c5fa6dfcb71edbc5486f0a3e
33578 avg 2020-01-19 16:15:07
19 ชื่อไฟล์: 611e905f7b9fd5cb7761d3447f1eb4b5
MD5:611e905f7b9fd5cb7761d3447f1eb4b5
44893 avast 2020-01-19 15:18:05
20 ชื่อไฟล์: 611e905f7b9fd5cb7761d3447f1eb4b5
MD5:611e905f7b9fd5cb7761d3447f1eb4b5
44893 avg 2020-01-19 15:18:05