VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส JS:Iframe-EXC [Trj] ผลการสแกน

ชื่อไวรัส JS:Iframe-EXC [Trj] หา3308ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส JS:Iframe-EXC [Trj] คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

JS:ADODB-BL [Expl] JS:ADODB-BM JS:ADODB-BM [Expl]
JS:ADODB-BR [Expl] JS:ADODB-BT JS:ADODB-BT [Expl]
JS:ADODB-BU JS:ADODB-BU [Expl] JS:ADODB-CA
JS:Adware-C [Trj] JS:Adware.Agent.VTZ JS:Adware.Agent.VVN

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f2bc96b2a5b19459099187746f60a5a3
367075 avast 2019-08-24 07:02:47
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f2bc96b2a5b19459099187746f60a5a3
367075 avg 2019-08-24 07:02:47
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ef9d1d0f0901ef263628645efaef0eef
740802 avast 2019-08-24 05:37:49
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ef9d1d0f0901ef263628645efaef0eef
740802 avg 2019-08-24 05:37:49
5 ชื่อไฟล์: e2fd238c6acb563e9bf860520d8b04d4
MD5:e2fd238c6acb563e9bf860520d8b04d4
100860 avast 2019-08-23 23:32:40
6 ชื่อไฟล์: e2fd238c6acb563e9bf860520d8b04d4
MD5:e2fd238c6acb563e9bf860520d8b04d4
100860 avg 2019-08-23 23:32:40
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:de592537d32ff28e709923f2719c5626
743959 avast 2019-08-23 21:19:34
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:de592537d32ff28e709923f2719c5626
743959 avg 2019-08-23 21:19:34
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d3339e665217ed8f2925535930877058
740892 avast 2019-08-23 15:26:13
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d3339e665217ed8f2925535930877058
740892 avg 2019-08-23 15:26:13
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c9b418f1138214d6c1179d53f4721adb
740786 avast 2019-08-23 10:43:19
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c9b418f1138214d6c1179d53f4721adb
740786 avg 2019-08-23 10:43:19
13 ชื่อไฟล์: c6830229fe5b1a4a6fe50d22e5f329da
MD5:c6830229fe5b1a4a6fe50d22e5f329da
740880 avast 2019-08-23 09:02:45
14 ชื่อไฟล์: c6830229fe5b1a4a6fe50d22e5f329da
MD5:c6830229fe5b1a4a6fe50d22e5f329da
740880 avg 2019-08-23 09:02:45
15 ชื่อไฟล์: bc35a19969beb2a2906aca2870c3f3aa
MD5:bc35a19969beb2a2906aca2870c3f3aa
740892 avast 2019-08-23 03:21:50
16 ชื่อไฟล์: bc35a19969beb2a2906aca2870c3f3aa
MD5:bc35a19969beb2a2906aca2870c3f3aa
740892 avg 2019-08-23 03:21:50
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bafcd15fd49de659e5e373b1ce90e37a
78297 avast 2019-08-23 02:39:00
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bafcd15fd49de659e5e373b1ce90e37a
78297 avg 2019-08-23 02:39:00
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b9c2f4fc4af2140707523cfef0c19563
79357 avast 2019-08-23 01:59:36
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b9c2f4fc4af2140707523cfef0c19563
79357 avg 2019-08-23 01:59:36