VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Jack Ripper ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Jack Ripper หา205ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Jack Ripper คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Jack Jack Ripper Jack.416
JACK.Sample Jackal JACKAL-O
Jackal.3101 Jackal.3118 Jackal.mp
JackBox JackRipper

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:136a81f62c8f8cc3ae0bacc5d398d1b0
512 avast 2020-01-08 07:56:46
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:136a81f62c8f8cc3ae0bacc5d398d1b0
512 avg 2020-01-08 07:56:46
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:136a81f62c8f8cc3ae0bacc5d398d1b0
512 panda 2020-01-08 07:56:46
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cfddffa23687ae78304087f5d99ceb80
512 avast 2019-12-15 06:50:25
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cfddffa23687ae78304087f5d99ceb80
512 avg 2019-12-15 06:50:25
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cfddffa23687ae78304087f5d99ceb80
512 panda 2019-12-15 06:50:25
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f7cb73272c141c52fbf950a8d80fbb44
37888 avast 2019-11-15 20:54:51
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f7cb73272c141c52fbf950a8d80fbb44
37888 avg 2019-11-15 20:54:51
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:25d8f7aef4bbc912eb76fe82f1ec83ef
37888 avast 2019-11-14 14:50:08
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:25d8f7aef4bbc912eb76fe82f1ec83ef
37888 avg 2019-11-14 14:50:08
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:25d8f7aef4bbc912eb76fe82f1ec83ef
37888 panda 2019-11-14 14:50:08
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c9805439942fa1427e02a7ec4ccce6a4
37888 avast 2019-11-09 02:31:55
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c9805439942fa1427e02a7ec4ccce6a4
37888 avg 2019-11-09 02:31:55
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c9805439942fa1427e02a7ec4ccce6a4
37888 panda 2019-11-09 02:31:55
15 ชื่อไฟล์: c2ed14a516e1f87503dc0529ce3d37d4
MD5:c2ed14a516e1f87503dc0529ce3d37d4
1024 avast 2019-11-08 21:03:23
16 ชื่อไฟล์: c2ed14a516e1f87503dc0529ce3d37d4
MD5:c2ed14a516e1f87503dc0529ce3d37d4
1024 avg 2019-11-08 21:03:23
17 ชื่อไฟล์: c2ed14a516e1f87503dc0529ce3d37d4
MD5:c2ed14a516e1f87503dc0529ce3d37d4
1024 panda 2019-11-08 21:03:23
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:170ac992b514dd8cdf49b3dd4f9a127a
37888 avast 2019-11-04 23:03:03
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:170ac992b514dd8cdf49b3dd4f9a127a
37888 avg 2019-11-04 23:03:03
20 ชื่อไฟล์: 2903ba8fecdbec3f5eef7e9141e04ad2
MD5:2903ba8fecdbec3f5eef7e9141e04ad2
37888 avast 2019-10-24 23:32:30