VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส LNK.Win32.Dobex ผลการสแกน

ชื่อไวรัส LNK.Win32.Dobex หา9336ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส LNK.Win32.Dobex คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

LNK.Agent LNK.Autorun.1321 LNK.Autorun.1455.E
LNK.Autorun.1586 Lnk.Autorun.423 LNK.Autorun.433
Lnk.Autorun.499.B LNK.Autorun.515.A LNK.Cmd.Exploit.D
LNK.Cmd.Exploit.E LNK.Cmd.Exploit.F LNK.Cmd.Exploit.I

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: f39943ad770196bdac3f5b30ce269440
MD5:f39943ad770196bdac3f5b30ce269440
1587 quickheal 2020-02-19 19:30:30
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f242181a1708bc32c9a77f8f6b5d518f
1826 quickheal 2020-02-19 17:24:12
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f0d2bb5f6ddb1299b9595ff043c5ce61
1812 quickheal 2020-02-19 15:04:49
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ef5192bad714aff85d9c7e5326af4a5b
1798 quickheal 2020-02-19 12:44:46
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ecc15ceb419bb0918fd76706ef752ca7
1828 quickheal 2020-02-19 08:58:22
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ec9e4453f3eff253b901e53fb5b37c2e
1820 quickheal 2020-02-19 08:48:49
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:eba2a635fe08feea6a965e125b26a4dc
1802 quickheal 2020-02-19 07:21:25
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:eaab598b466a6a2e89bea69be33f2757
1974 quickheal 2020-02-19 06:00:49
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ea013474b5e8219745a8a7d98189863a
1601 quickheal 2020-02-19 05:02:23
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e9ff7144dc64ad0449d21a904788b8a7
1569 quickheal 2020-02-19 05:01:45
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e9395f487c233fc469d61cd2af0e848b
1573 quickheal 2020-02-19 03:45:12
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e8f6b1925dff63ecb08856dd96389a9b
1567 quickheal 2020-02-19 03:19:32
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e7f0d8bc92c1a63e6e1d295aa61ff24a
1828 quickheal 2020-02-19 01:38:43
14 ชื่อไฟล์: e765ff635248c0747878d8a89236a747
MD5:e765ff635248c0747878d8a89236a747
1851 quickheal 2020-02-19 00:46:14
15 ชื่อไฟล์: e6a8a1f68e0c1cabfcfdcf4a830ff6c3
MD5:e6a8a1f68e0c1cabfcfdcf4a830ff6c3
1800 quickheal 2020-02-18 23:35:19
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e62c491e5e073f21a767a6a8464a7747
1802 quickheal 2020-02-18 22:45:57
17 ชื่อไฟล์: e3a5d851ff5b7ec2fbb4f69fdadaa328
MD5:e3a5d851ff5b7ec2fbb4f69fdadaa328
1862 quickheal 2020-02-18 18:47:26
18 ชื่อไฟล์: e2adeaa0ba535c4cbed4fb69deb04fa2
MD5:e2adeaa0ba535c4cbed4fb69deb04fa2
1798 quickheal 2020-02-18 17:12:23
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e24edd5e9a97826042fb650370eb6916
2036 quickheal 2020-02-18 16:36:22
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e22999aeb57bcb849dc574e2d1404a51
1836 quickheal 2020-02-18 16:24:10