VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส LNK:Runner ผลการสแกน

ชื่อไวรัส LNK:Runner หา5072ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส LNK:Runner คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

LNK.Agent LNK.Autorun.1321 LNK.Autorun.1455.E
LNK.Autorun.1586 Lnk.Autorun.423 LNK.Autorun.433
Lnk.Autorun.499.B LNK.Autorun.515.A LNK.Cmd.Exploit.D
LNK.Cmd.Exploit.E LNK.Cmd.Exploit.F LNK.Cmd.Exploit.I

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: bc603d4d047a2829d9a7a6405c57944f
MD5:bc603d4d047a2829d9a7a6405c57944f
662 avast 2020-02-29 17:50:25
2 ชื่อไฟล์: bc603d4d047a2829d9a7a6405c57944f
MD5:bc603d4d047a2829d9a7a6405c57944f
662 avg 2020-02-29 17:50:25
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b8a79690869d2d7ce586d6cb71682604
192 avast 2020-02-29 11:43:44
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b8a79690869d2d7ce586d6cb71682604
192 avg 2020-02-29 11:43:44
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9d36cd201ab0fd6dfa312e467d424356
910 avast 2020-02-29 01:50:55
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9d36cd201ab0fd6dfa312e467d424356
910 avg 2020-02-29 01:50:55
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9a7693caf917ce74b296675249e1b060
706 avast 2020-02-29 00:55:53
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9a7693caf917ce74b296675249e1b060
706 avg 2020-02-29 00:55:53
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9996e961645009efc98e03067a997d69
660 avast 2020-02-29 00:36:51
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9996e961645009efc98e03067a997d69
660 avg 2020-02-29 00:36:51
11 ชื่อไฟล์: 893f49f8b6415fd91b9bdf75512d00f5
MD5:893f49f8b6415fd91b9bdf75512d00f5
921 avast 2020-02-28 19:18:07
12 ชื่อไฟล์: 893f49f8b6415fd91b9bdf75512d00f5
MD5:893f49f8b6415fd91b9bdf75512d00f5
921 avg 2020-02-28 19:18:07
13 ชื่อไฟล์: 71e3da8aba9be2ef217d4f2afa6e5e11
MD5:71e3da8aba9be2ef217d4f2afa6e5e11
911 avast 2020-02-28 11:24:16
14 ชื่อไฟล์: 71e3da8aba9be2ef217d4f2afa6e5e11
MD5:71e3da8aba9be2ef217d4f2afa6e5e11
911 avg 2020-02-28 11:24:16
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:703e5886c21f7ae5930fd4522f3bb34c
677 avast 2020-02-28 10:47:51
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:703e5886c21f7ae5930fd4522f3bb34c
677 avg 2020-02-28 10:47:51
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6a93c0494f480b1966cfa5c0c7703613
741 avast 2020-02-28 08:48:19
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6a93c0494f480b1966cfa5c0c7703613
741 avg 2020-02-28 08:48:19
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4fb10f438e92eaf89167c75c51916abe
843 avast 2020-02-27 23:56:20
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4fb10f438e92eaf89167c75c51916abe
843 avg 2020-02-27 23:56:20