VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส LNK_DORKBOT.SM1 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส LNK_DORKBOT.SM1 หา12939ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส LNK_DORKBOT.SM1 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

LNK.Agent LNK.Autorun.1321 LNK.Autorun.1455.E
LNK.Autorun.1586 Lnk.Autorun.423 LNK.Autorun.433
Lnk.Autorun.499.B LNK.Autorun.515.A LNK.Cmd.Exploit.D
LNK.Cmd.Exploit.E LNK.Cmd.Exploit.F LNK.Cmd.Exploit.I

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a8c42755b5761898964f403c7ec0015f
1579 pcc 2020-01-25 18:54:57
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a7f428c1ac985a8b7101c27d00da254c
1826 pcc 2020-01-25 17:55:45
3 ชื่อไฟล์: a4f44b6afadac032138ef3c6879cfb02
MD5:a4f44b6afadac032138ef3c6879cfb02
1826 pcc 2020-01-25 13:40:46
4 ชื่อไฟล์: a47bb0b5893c77a2cdc18a9fcef85cbb
MD5:a47bb0b5893c77a2cdc18a9fcef85cbb
1822 pcc 2020-01-25 12:56:52
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a428f861d1df553c551f75d7af0d1176
1838 pcc 2020-01-25 12:29:07
6 ชื่อไฟล์: a3f7792a1f6153400a59a9a3daa58b9e
MD5:a3f7792a1f6153400a59a9a3daa58b9e
1828 pcc 2020-01-25 12:11:49
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a135dde5dc63b25cafece42ec61a36cd
1812 pcc 2020-01-25 08:17:40
8 ชื่อไฟล์: 9fac8f4bbe687437ff7c2237a8636113
MD5:9fac8f4bbe687437ff7c2237a8636113
1806 pcc 2020-01-25 06:14:45
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9bd8eb679903504c0582c124d487297e
1816 pcc 2020-01-25 00:24:52
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9ab25e3290e2de99b2ad9217c0567c76
1818 pcc 2020-01-24 22:32:07
11 ชื่อไฟล์: 99989f68e2e2befc3cffaf315c30ca9a
MD5:99989f68e2e2befc3cffaf315c30ca9a
1573 pcc 2020-01-24 20:51:42
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:98ecb9353a819f47e4e097ce2ece2d0f
1545 pcc 2020-01-24 19:46:13
13 ชื่อไฟล์: 95ae41da7f3ef926a5c282982bbeb8e7
MD5:95ae41da7f3ef926a5c282982bbeb8e7
1557 pcc 2020-01-24 14:48:13
14 ชื่อไฟล์: 9510660dd9d962b86769d4b92811e63e
MD5:9510660dd9d962b86769d4b92811e63e
1824 pcc 2020-01-24 13:47:50
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:93414d463df071ebf4cfc8cfcd850011
1555 pcc 2020-01-24 11:04:51
16 ชื่อไฟล์: 92fa9d37021c8d92cd4ff6c9244412b1
MD5:92fa9d37021c8d92cd4ff6c9244412b1
1792 pcc 2020-01-24 10:35:15
17 ชื่อไฟล์: 8ea1559a1b7d1df75fccdb43cc1fd44b
MD5:8ea1559a1b7d1df75fccdb43cc1fd44b
1828 pcc 2020-01-24 03:45:45
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8d73ce83d88c6042c8453a160a5c5abf
1804 pcc 2020-01-24 02:01:15
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8b0cabd16a7d188e1d0047a77e80a6bd
1585 pcc 2020-01-23 23:14:46
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:83f33096a8b309c75467e32a08101556
1806 pcc 2020-01-23 19:03:46