VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส LNK_DUNIHI.SMAB ผลการสแกน

ชื่อไวรัส LNK_DUNIHI.SMAB หา487ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส LNK_DUNIHI.SMAB คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

LNK.Agent LNK.Autorun.1321 LNK.Autorun.1455.E
LNK.Autorun.1586 Lnk.Autorun.423 LNK.Autorun.433
Lnk.Autorun.499.B LNK.Autorun.515.A LNK.Cmd.Exploit.D
LNK.Cmd.Exploit.E LNK.Cmd.Exploit.F LNK.Cmd.Exploit.I

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ddc353ddf35eb99c01149d749ba7185b
595 pcc 2020-02-18 09:18:19
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:db9a7f3e3c27f2e6beca70ef32dcb504
555 pcc 2020-02-18 05:51:12
3 ชื่อไฟล์: d5ebe084a3d8896d5aa748afa5cc91b8
MD5:d5ebe084a3d8896d5aa748afa5cc91b8
624 pcc 2020-02-17 20:35:35
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c9b4550b481ba88577de9c23990ab65e
469 pcc 2020-02-16 20:31:33
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c424498dc25bf87e794666e7428a7fa4
640 pcc 2020-02-16 08:50:20
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9f2567282c2e7418e37f106ef147e94b
523 pcc 2020-02-09 20:50:23
7 ชื่อไฟล์: 726fca139c8e5c11284d687c3fa932d2
MD5:726fca139c8e5c11284d687c3fa932d2
794 pcc 2020-02-05 20:58:05
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2dde7e8dba2410666878f473c1f04be8
455 pcc 2020-02-04 11:42:42
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0e09063011ad879f84858f9b20db7a1c
539 pcc 2020-02-03 18:24:27
10 ชื่อไฟล์: 171d3085141bbebde0d611f1df904a1a
MD5:171d3085141bbebde0d611f1df904a1a
551 pcc 2020-02-01 13:54:11
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:05dce4151d7c39f529bc49640bab1525
465 pcc 2020-02-01 02:55:01
12 ชื่อไฟล์: f6d7d010772b5629d2bcf6cef2125f30
MD5:f6d7d010772b5629d2bcf6cef2125f30
561 pcc 2020-01-31 05:02:43
13 ชื่อไฟล์: f299ee3c8c8ee5dd48d685b3b378a307
MD5:f299ee3c8c8ee5dd48d685b3b378a307
585 pcc 2020-01-30 23:17:37
14 ชื่อไฟล์: c05f5ef2ec5da135f8cee132d165bade
MD5:c05f5ef2ec5da135f8cee132d165bade
463 pcc 2020-01-27 09:11:45
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bb20d279c8668f25ee594092e9dded21
575 pcc 2020-01-27 00:10:51
16 ชื่อไฟล์: bb0f3e8ebfcfc817a5cb8ac5b30c86c9
MD5:bb0f3e8ebfcfc817a5cb8ac5b30c86c9
618 pcc 2020-01-27 00:03:10
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a1d8bc5a11afd8e57a156ad302226b7e
533 pcc 2020-01-25 09:12:05
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:30ab4395b1508c1f29f08d13a31466b8
469 pcc 2020-01-21 16:44:22
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:787dc928b11b72030df8eb2865b21bd9
553 pcc 2020-01-17 04:14:21
20 ชื่อไฟล์: 5212cc096324c97217b2c4701b858178
MD5:5212cc096324c97217b2c4701b858178
517 pcc 2020-01-16 08:01:30