VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส LNK_DUNIHI.SMAB ผลการสแกน

ชื่อไวรัส LNK_DUNIHI.SMAB หา470ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส LNK_DUNIHI.SMAB คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

LNK.Agent LNK.Autorun.1321 LNK.Autorun.1455.E
LNK.Autorun.1586 Lnk.Autorun.423 LNK.Autorun.433
Lnk.Autorun.499.B LNK.Autorun.515.A LNK.Cmd.Exploit.D
LNK.Cmd.Exploit.E LNK.Cmd.Exploit.F LNK.Cmd.Exploit.I

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
101 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:80815ca7b1df9a9038cba47bba682f23
491 pcc 2019-10-19 12:37:18
102 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:42b3f337f865c2d5cd85c079cb593063
606 pcc 2019-10-18 08:37:31
103 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:40d374be1fca8705e88fc7100d76714e
467 pcc 2019-10-18 07:56:33
104 ชื่อไฟล์: 39f725f0f62317b160eba3dbe80aec0c
MD5:39f725f0f62317b160eba3dbe80aec0c
505 pcc 2019-10-18 05:42:43
105 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2025f43a939a8c4f14cd4883c80b7f9c
435 pcc 2019-10-17 21:30:37
106 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:071545852ea438a1857b3ecb93114d9f
501 pcc 2019-10-17 16:04:36
107 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:18cf6e4ab84c052e879edc5508f8ebf0
555 pcc 2019-10-17 13:11:14
108 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f6f2834855414b465720a2687bda377b
559 pcc 2019-10-15 13:39:08
109 ชื่อไฟล์: 29bdb0ec2ca5788ffae873bb9ec050ec
MD5:29bdb0ec2ca5788ffae873bb9ec050ec
511 pcc 2019-10-12 03:56:53
110 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f22455ee63dff68c4537775516bfdf2e
545 pcc 2019-10-11 00:11:06
111 ชื่อไฟล์: ef578f23aa0db3ca5f7f9abdf38c87ed
MD5:ef578f23aa0db3ca5f7f9abdf38c87ed
481 pcc 2019-10-10 20:07:20
112 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e3b1c3c2f882e23e08bb5217dae1711e
525 pcc 2019-10-10 01:47:05
113 ชื่อไฟล์: d5186bdd9bdbc358bfd02fead0fcb264
MD5:d5186bdd9bdbc358bfd02fead0fcb264
469 pcc 2019-10-08 22:39:56
114 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d277416389e3931bd071e3a3458c1ebe
754 pcc 2019-10-08 16:42:20
115 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cc4b7ba70b813efe0371ac941e28dd97
441 pcc 2019-10-08 02:07:15
116 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b11e0d040290958c032522cb773dd179
616 pcc 2019-10-05 03:06:04
117 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:acface0e3cd48677de16bee77880a384
525 pcc 2019-10-04 18:26:14
118 ชื่อไฟล์: a93f7399d6b37547f35bd4d562884c3a
MD5:a93f7399d6b37547f35bd4d562884c3a
445 pcc 2019-10-04 12:55:14
119 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a347a2ffd049223409f67e8ae68396a4
533 pcc 2019-10-04 03:51:41
120 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a191e433d694c3ed97629708496ce207
521 pcc 2019-10-04 02:41:35