VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส MBR:Azusa-A ผลการสแกน

ชื่อไวรัส MBR:Azusa-A หา1ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส MBR:Azusa-A คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

MBR-Killer MBR.Monkey MBR.Plite
MBR:Alureon-B [Rtk] MBR:Alureon-G [Rtk] MBR:Alureon-N [Rtk]
MBR:Azusa-A MBR:Azusa-A [Rtk] MBR:Backboot-G
MBR:Backboot-G [Rtk] MBR:Backboot-J [Rtk] MBR:Bootkor-B [Rtk]

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7c0658af0052eab12225b7540b77c0da
37888 gdata 2019-01-31 17:45:44