VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Mal/Badsrc-C ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Mal/Badsrc-C หา9570ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Mal/Badsrc-C คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: f3ba80a13398de9fdfa11d6fa08806fc
MD5:f3ba80a13398de9fdfa11d6fa08806fc
19997 sophos 2020-11-30 09:57:20
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fe46e9a6774842aa09631ac69b56c60e
23642 sophos 2020-11-07 01:15:12
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fe1d067e3806d7e18235b83d6954d9cb
42906 sophos 2020-11-06 20:53:26
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fa5bd930cd2d540b1103f16be309d7cd
14216 sophos 2020-11-04 20:17:52
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ee68585e7f6ae286b49b39d2a47b17cd
10784 sophos 2020-11-01 01:41:20
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:dff66e9678ced9f3d749095828408cf0
102111 sophos 2020-10-25 20:53:47
7 ชื่อไฟล์: cbd7a3d7a9f55518c38ba4f30e38f2e4
MD5:cbd7a3d7a9f55518c38ba4f30e38f2e4
37018 sophos 2020-10-13 13:46:47
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a94c0b32eabdd1784b31ad0321587723
45565 sophos 2020-10-07 11:16:04
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:97f54c89ec5910b09dc776ade230944a
31473 sophos 2020-10-06 06:20:24
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8f7b42a57be6c6e201e09669645d94be
20111 sophos 2020-10-05 15:14:58
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6d7bdbbc7cd3f0a07e4213282064972a
102335 sophos 2020-10-03 01:06:13
12 ชื่อไฟล์: 5ce6aad4a42dc537b2d204d2b9f1b455
MD5:5ce6aad4a42dc537b2d204d2b9f1b455
66952 sophos 2020-10-01 18:31:16
13 ชื่อไฟล์: 5b7d402e5e249e6a62a293f0f634d2d7
MD5:5b7d402e5e249e6a62a293f0f634d2d7
48128 sophos 2020-10-01 15:54:06
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:119ae12fdc281c5f146e7a8d4134d213
16535 sophos 2020-09-25 06:42:48
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e099497786cb175c9e84348e3491f8ca
38490 sophos 2020-09-23 19:13:05
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cbcae279e40d607c67fd03c73f8c90c0
1265 sophos 2020-09-22 23:12:11
17 ชื่อไฟล์: c82120aaf132adef5d7ce287cb3a34b8
MD5:c82120aaf132adef5d7ce287cb3a34b8
19677 sophos 2020-09-22 19:35:48
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c797858b1a05f59e19554fff67b70fab
64779 sophos 2020-09-22 19:05:31
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bef51679399f2f99e27bacc218106245
30880 sophos 2020-09-22 10:52:12
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:be3025a6deaff94cf6357a199bdb827d
19317 sophos 2020-09-22 10:05:26