VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส O97M.Agent.I ผลการสแกน

ชื่อไวรัส O97M.Agent.I หา11ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส O97M.Agent.I คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

O97.Madeba.3874 O97M-Not O97M-Not a virus.11
O97M.Agent.I O97M.Agent.N O97M.Alician.A
O97M.Antisocial.A O97M.Barisada.B O97M.Blic.A
O97M.Blic.A2 O97M.Carpe O97M.Codemas.B

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:efea77c06e7234cfe099b945f2d65a9b
338944 quickheal 2019-11-14 04:23:10
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ca24ddc8396c43033a13e9fe92c5bd54
338944 quickheal 2019-10-07 20:57:09
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b50e183e91b62bad8d00b9931dff6422
338944 quickheal 2019-10-05 13:01:29
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a2c8530451a2e41c7f8738c00bb35613
338944 quickheal 2019-10-04 03:25:27
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1a5b2c08923da5e698b13db78fd9c883
338944 quickheal 2019-09-22 11:18:35
6 ชื่อไฟล์: 7e7b2aeab8350c059206e5ef8afd611e
MD5:7e7b2aeab8350c059206e5ef8afd611e
338944 quickheal 2019-09-05 08:17:21
7 ชื่อไฟล์: d98976fb6ce3de1c1406e3a9445bf133
MD5:d98976fb6ce3de1c1406e3a9445bf133
338944 quickheal 2019-08-30 15:53:36
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:29a6b63ef6f1e63083e707cac29190bc
338944 quickheal 2019-08-02 14:01:57
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9121741517e63c648ddd6b5fe7bab18c
338944 quickheal 2019-07-27 13:49:23
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b6a511f02f21e4694a89ed000b662c09
338944 quickheal 2019-06-25 18:04:58
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:25c2dbbdb47403f5564c751c0eb3a55b
338944 quickheal 2019-06-18 20:59:37