VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส PDF/GoriPhish.A.gen!Camelot ผลการสแกน

ชื่อไวรัส PDF/GoriPhish.A.gen!Camelot หา59375ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส PDF/GoriPhish.A.gen!Camelot คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

PDF Editor v2.2.1及注 PDF EditorÆƽâÂÌÉ«°æ PDF Password Recover
PDF Password Remover PDF Watermark.exe: P PDF.Agent.AS
PDF.Agent.BE PDF.Agent.BP PDF.Agent.BX
PDF.Agent.BY PDF.Agent.CH PDF.Agent.CZ

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
39821 ชื่อไฟล์: c031a141b6e97542e8993e9a9c3d7f01
MD5:c031a141b6e97542e8993e9a9c3d7f01
45729 ctch 2019-06-26 10:42:58
39822 ชื่อไฟล์: c031a141b6e97542e8993e9a9c3d7f01
MD5:c031a141b6e97542e8993e9a9c3d7f01
45729 cyren 2019-06-26 10:42:58
39823 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c01c581e807d4ebf34e1973e109de2e1
44697 ctch 2019-06-26 10:35:02
39824 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c01c581e807d4ebf34e1973e109de2e1
44697 cyren 2019-06-26 10:35:02
39825 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bfe27473670119615f61b1ae4eae9554
43782 ctch 2019-06-26 10:10:54
39826 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bfe27473670119615f61b1ae4eae9554
43782 cyren 2019-06-26 10:10:54
39827 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bfa3da82c2c7caffc898c53cd28d14d0
41745 ctch 2019-06-26 09:50:28
39828 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bfa3da82c2c7caffc898c53cd28d14d0
41745 cyren 2019-06-26 09:50:28
39829 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf6c98ad460cb715c81515cc83fae493
42889 ctch 2019-06-26 09:29:22
39830 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf6c98ad460cb715c81515cc83fae493
42889 cyren 2019-06-26 09:29:22
39831 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf6152bbed88f22cd483cc48eefb65a5
44667 ctch 2019-06-26 09:24:59
39832 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf6152bbed88f22cd483cc48eefb65a5
44667 cyren 2019-06-26 09:24:59
39833 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf53dd13d392674c3019df188e9e2376
45026 ctch 2019-06-26 09:19:34
39834 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf53dd13d392674c3019df188e9e2376
45026 cyren 2019-06-26 09:19:34
39835 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bef23ee3c7b101f8746e46811668e3f5
46919 ctch 2019-06-26 08:42:49
39836 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bef23ee3c7b101f8746e46811668e3f5
46919 cyren 2019-06-26 08:42:49
39837 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bec621b93f6295cde2affd2679b8f114
47055 ctch 2019-06-26 08:22:29
39838 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bec621b93f6295cde2affd2679b8f114
47055 cyren 2019-06-26 08:22:29
39839 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bea26e1abb67170481118d04e9d79e1f
44477 ctch 2019-06-26 08:08:20
39840 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bea26e1abb67170481118d04e9d79e1f
44477 cyren 2019-06-26 08:08:20