VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส PE64_EXPIRO.A7 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส PE64_EXPIRO.A7 หา16ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส PE64_EXPIRO.A7 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

PE64_EXPIRO.A7 PE64_EXPIRO.AR PE64_EXPIRO.JX

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: db4a79c77220f5017c3e2854f26786eb
MD5:db4a79c77220f5017c3e2854f26786eb
324096 pcc 2019-11-13 02:49:51
2 ชื่อไฟล์: da1cce993bf50a1d12e171749e2a46f0
MD5:da1cce993bf50a1d12e171749e2a46f0
622592 pcc 2019-11-02 05:21:14
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d7aca426e73cacf693f913f81788a1d9
324096 pcc 2019-11-01 23:47:10
4 ชื่อไฟล์: ca1891e62943b2db2b23783f0beee2a0
MD5:ca1891e62943b2db2b23783f0beee2a0
1747456 pcc 2019-10-31 17:15:38
5 ชื่อไฟล์: 5f790479b47c0ab67ac3a86dac05bca3
MD5:5f790479b47c0ab67ac3a86dac05bca3
371712 pcc 2019-10-26 23:45:47
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6bc58688aec6c49fdf6a48f188d09522
1747456 pcc 2019-10-18 22:26:33
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b2b7b6dd447d8e80465a934cd217af16
323584 pcc 2019-10-05 06:49:22
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:dd77a8161b82f3944c8f456a5fe308d9
615424 pcc 2019-05-20 02:31:46
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a3ee357104579895eb6c3906b08c9981
283648 pcc 2019-01-04 00:35:16
10 ชื่อไฟล์: 34fcbaf79bc11ef1f843e9133530c670
MD5:34fcbaf79bc11ef1f843e9133530c670
371712 pcc 2018-12-15 05:39:31
11 ชื่อไฟล์: VirusShare15092
MD5:1f69cdf784e9aeafa52b823553e49d60
431104 pcc 2015-11-07 08:28:16
12 ชื่อไฟล์: notepad.exe
MD5:f1a8f3be677f557b804f898d4ce798d7
799232 pcc 2014-10-05 01:31:14
13 ชื่อไฟล์: WmiApSrv.exe
MD5:f3951064af658a215f07a1612bb592a1
807936 pcc 2014-08-12 06:47:59
14 ชื่อไฟล์: VSSVC.exe
MD5:56d58ae425f49e4e50dc2b4e6069e7c8
2204672 pcc 2014-08-12 06:47:26
15 ชื่อไฟล์: vds.exe
MD5:e87839cabedbf1f522456fe21cdc422d
1136640 pcc 2014-08-12 06:46:23
16 ชื่อไฟล์: UI0Detect.exe
MD5:9376dc4c697a0a200b8c4abd55d1f1b4
646656 pcc 2014-08-12 06:45:30