VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส PE64_EXPIRO.JX ผลการสแกน

ชื่อไวรัส PE64_EXPIRO.JX หา81ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส PE64_EXPIRO.JX คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

PE64_EXPIRO.A7 PE64_EXPIRO.AR PE64_EXPIRO.JX

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c265eed52abf90349bbbd05ed0b6469d
604160 pcc 2020-01-27 12:54:52
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c217245558d0deeead2f53e50cd5352a
713728 pcc 2020-01-27 12:22:54
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b883191b0931b07b2df6f0e53cc44840
561152 pcc 2020-01-26 19:41:51
4 ชื่อไฟล์: b6f3b833c38fc6b12562e71bda9a90a0
MD5:b6f3b833c38fc6b12562e71bda9a90a0
880128 pcc 2020-01-26 17:09:56
5 ชื่อไฟล์: b285e4d3629daff1dba064ef6edf901a
MD5:b285e4d3629daff1dba064ef6edf901a
951296 pcc 2020-01-26 09:52:55
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b05fd1f3c55ba8353cad3271b1baf831
571904 pcc 2020-01-26 05:57:24
7 ชื่อไฟล์: ab831c3d7f5133a6a3dfb17af09921a0
MD5:ab831c3d7f5133a6a3dfb17af09921a0
535552 pcc 2020-01-25 22:34:57
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9e832d897299404cc3d1804b158f224f
565760 pcc 2020-01-25 04:31:41
9 ชื่อไฟล์: 9a29125adfb7d42fa17d7d0d499a5f0b
MD5:9a29125adfb7d42fa17d7d0d499a5f0b
551424 pcc 2020-01-24 21:45:34
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8cb965d8f8f0c0314d75884b04dbc300
628736 pcc 2020-01-24 00:53:49
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7d3d10d805d41fd2398a22041623fb01
1252864 pcc 2020-01-20 03:53:15
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7a48424bc243f47f80a091a05f7b0e80
924160 pcc 2020-01-20 02:36:09
13 ชื่อไฟล์: 6281e6dea9b7739e04db0d008dc4cfe0
MD5:6281e6dea9b7739e04db0d008dc4cfe0
617472 pcc 2020-01-19 15:56:08
14 ชื่อไฟล์: 58d9f5bb6f81cbd2a70c0f735039a2f0
MD5:58d9f5bb6f81cbd2a70c0f735039a2f0
538112 pcc 2020-01-19 11:34:24
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:52995c4a56b63d671bc80851887db4d0
555008 pcc 2020-01-19 08:41:54
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3c43d07295ad4208350639d68015f73d
538624 pcc 2020-01-18 22:18:06
17 ชื่อไฟล์: 2f04091ef2168b5aa2253b41510d5dcb
MD5:2f04091ef2168b5aa2253b41510d5dcb
562176 pcc 2020-01-18 15:42:13
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2ce73f05d640de89ef2f321515daf23c
2952704 pcc 2020-01-18 14:36:23
19 ชื่อไฟล์: 13385b395ff0c2bf44a5324f5a096f14
MD5:13385b395ff0c2bf44a5324f5a096f14
530432 pcc 2020-01-18 01:04:36
20 ชื่อไฟล์: 05aee8f4e4646701dd3595f7d1d023e0
MD5:05aee8f4e4646701dd3595f7d1d023e0
785920 pcc 2020-01-17 17:39:39