VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส PE_CORELINK.C-O ผลการสแกน

ชื่อไวรัส PE_CORELINK.C-O หา256ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส PE_CORELINK.C-O คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

PE-Armour packed app PE.64.A PE64_EXPIRO.A7
PE64_EXPIRO.AR PE64_EXPIRO.JX Peace #2
Peace Man-2064 Peace S A Peace-2064
Peace.2064 Peace.772 Peace.777

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 00小鹿斑比
MD5:8f23110e322003dc430948de8d4e0e7e
45429 pcc 2021-05-13 19:13:02
2 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:8e02ee7d650f7dca1db43181ee7268ea
46592 pcc 2020-06-02 14:35:05
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:26f5d66b94d3bf161a896323f753a06b
44566 pcc 2020-02-20 17:17:18
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:62d0c63bd8ade54e54dbc05471ed1962
44578 pcc 2019-12-16 19:23:56
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c8ccea348879d5e723814497d8a1c994
45454 pcc 2019-08-07 00:18:52
6 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
46592 pcc 2018-12-07 17:33:42
7 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:a41f5d7f0d2e7721754beb3391d94309
46592 pcc 2018-11-26 13:06:36
8 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:e3a9887254b4371ed0345e5e6ca21431
53248 pcc 2018-07-25 18:08:48
9 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:a41f5d7f0d2e7721754beb3391d94309
46592 pcc 2018-04-25 16:54:41
10 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:38fee4ec44df464d5c998629498d6176
46592 pcc 2018-02-23 11:08:00
11 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:8e02ee7d650f7dca1db43181ee7268ea
46592 pcc 2018-01-26 16:17:08
12 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
46592 pcc 2016-08-14 23:50:35
13 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
46592 pcc 2016-08-14 23:47:58
14 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
46592 pcc 2016-08-05 16:26:12
15 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
46592 pcc 2016-07-02 00:27:18
16 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:a41f5d7f0d2e7721754beb3391d94309
46592 pcc 2016-05-19 17:17:00
17 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
46592 pcc 2016-04-28 13:36:51
18 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
46592 pcc 2016-03-15 19:25:43
19 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
53248 pcc 2016-01-27 09:19:39
20 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
46592 pcc 2016-01-23 19:30:25