VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส PE_JEEFO.E ผลการสแกน

ชื่อไวรัส PE_JEEFO.E หา459ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส PE_JEEFO.E คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

PE-Armour packed app PE64_EXPIRO.A7 PE64_EXPIRO.AR
PE64_EXPIRO.JX Peace #2 Peace S A
Peace.772 Peace.777 Peace.777.A
Peace.889 PEACH Peach-887

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0cbca66251a939127e943d5093666210
544256 pcc 2020-01-17 21:40:16
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ff2c9e07796b87be1eb5bfb776553730
1413120 pcc 2020-01-14 07:33:05
3 ชื่อไฟล์: f9406f58d9efa29b37b3b07f9086b1f0
MD5:f9406f58d9efa29b37b3b07f9086b1f0
1739776 pcc 2020-01-14 01:00:27
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ea496125333e1a7df59cbc3aea9d2d30
237544 pcc 2020-01-13 07:38:09
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cfb049965f94114226888380a70dde40
712704 pcc 2020-01-12 18:42:26
6 ชื่อไฟล์: c50576ae0ebc651f199d5bca524178c0
MD5:c50576ae0ebc651f199d5bca524178c0
502264 pcc 2020-01-12 14:06:11
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b932531ca234af9656c3ae22a236cd10
910992 pcc 2020-01-12 08:40:11
8 ชื่อไฟล์: b3986ad6c25f462310ce3644f1f24810
MD5:b3986ad6c25f462310ce3644f1f24810
730480 pcc 2020-01-12 06:02:26
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ad9fb144df05b7f79d56024557d4a1d0
1036392 pcc 2020-01-12 03:27:51
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a990f24c85d9f81ce75b395c8b5c5380
1618801 pcc 2020-01-12 01:39:20
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8c4ef181205c2826a11ef81bb1b866ef
8347648 pcc 2020-01-11 09:26:47
12 ชื่อไฟล์: 829b4b9834ff13ca7cbcd6c4e035ee00
MD5:829b4b9834ff13ca7cbcd6c4e035ee00
617544 pcc 2020-01-11 03:47:42
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7e51dd43da850f23b6306ad412bc5680
1370112 pcc 2020-01-11 01:12:35
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7a0ecbfc79c7630bffaf9b3650326598
684400 pcc 2020-01-10 22:43:27
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:557a10010e814562f5a989c030b51c7a
5457152 pcc 2020-01-10 01:21:44
16 ชื่อไฟล์: 507e32741dd527a8f06d4bfafc74ecbc
MD5:507e32741dd527a8f06d4bfafc74ecbc
2523776 pcc 2020-01-09 22:28:28
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7730341510219b95e0a3db5d5de57544
2899456 pcc 2020-01-04 23:41:36
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c978f2062f43c7d7f1a5cfc4a5f684a0
1068600 pcc 2020-01-02 01:52:56
19 ชื่อไฟล์: c089a57dcf5bc406c9e795cfa0775fe0
MD5:c089a57dcf5bc406c9e795cfa0775fe0
871832 pcc 2020-01-01 18:21:30
20 ชื่อไฟล์: bfca7d8e5c7eef52ca3e59dcce9d7820
MD5:bfca7d8e5c7eef52ca3e59dcce9d7820
586752 pcc 2020-01-01 17:51:38