VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส PE_NESHTA.A-O ผลการสแกน

ชื่อไวรัส PE_NESHTA.A-O หา123ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส PE_NESHTA.A-O คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

PE-Armour packed app PE64_EXPIRO.A7 PE64_EXPIRO.AR
PE64_EXPIRO.JX Peace #2 Peace S A
Peace.772 Peace.777 Peace.777.A
Peace.889 PEACH Peach-887

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c377d1fbd22ce9471c2744e08958630e
41472 pcc 2020-02-16 07:40:25
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:587eeb0d54850e218cf5790b0498b350
41472 pcc 2020-02-13 14:20:44
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:49f3fa242268b08742591971e100a1a0
41472 pcc 2020-02-05 00:41:43
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:05f93a68b840db3e77cc64252e38cb42
41472 pcc 2020-02-01 03:00:38
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:807bc30a79e1ae8c3a68b0848f804310
41472 pcc 2020-01-23 16:58:51
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:39f0e1bb4d50fd08d840a7410cbaaaa0
41472 pcc 2020-01-21 22:12:49
7 ชื่อไฟล์: 4199c7b38c732181da066f4fa3c8b290
MD5:4199c7b38c732181da066f4fa3c8b290
41472 pcc 2020-01-19 00:54:20
8 ชื่อไฟล์: 1b245043d3c5516bc1e1db7a3f32aff0
MD5:1b245043d3c5516bc1e1db7a3f32aff0
41472 pcc 2020-01-18 05:23:01
9 ชื่อไฟล์: 11f626df6c1b50baaadde7f0a412be90
MD5:11f626df6c1b50baaadde7f0a412be90
41472 pcc 2020-01-18 00:23:03
10 ชื่อไฟล์: svchost.com
MD5:4b0899a9e1a8ea99e09d330501994d0b
41472 pcc 2020-01-13 19:40:06
11 ชื่อไฟล์: c48fdfedf61eddc3edd627cf2aa2abef
MD5:c48fdfedf61eddc3edd627cf2aa2abef
41472 pcc 2020-01-12 13:53:41
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6156f4054a229226d7f8e94929854140
41472 pcc 2020-01-10 08:09:20
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4e271a3d1bd4e233058008ec3376c980
41472 pcc 2020-01-04 03:12:37
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3d13a1657e04af0d0ad51b366a134f37
41472 pcc 2020-01-03 19:17:28
15 ชื่อไฟล์: 19f4a5e91a7a613ebfb83200eed9bde0
MD5:19f4a5e91a7a613ebfb83200eed9bde0
41472 pcc 2020-01-03 03:17:40
16 ชื่อไฟล์: svchost.com
MD5:36fd5e09c417c767a952b4609d73a54b
41472 pcc 2020-01-03 00:11:11
17 ชื่อไฟล์: svchost.com
MD5:36fd5e09c417c767a952b4609d73a54b
41472 pcc 2020-01-02 23:39:56
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:eedba196261814d52268991d53b6d4d0
41472 pcc 2019-12-28 08:43:48
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d888a8ff691202613cd57efb2cb9d868
41472 pcc 2019-12-27 20:21:57
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:87b3cc128216a94c0980c7d4ed09c495
41472 pcc 2019-12-26 07:02:15