VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส PE_PARITE.A-O ผลการสแกน

ชื่อไวรัส PE_PARITE.A-O หา261ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส PE_PARITE.A-O คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

PE-Armour packed app PE64_EXPIRO.A7 PE64_EXPIRO.AR
PE64_EXPIRO.JX Peace #2 Peace S A
Peace.772 Peace.777 Peace.777.A
Peace.889 PEACH Peach-887

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: xrkAEE6.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2019-09-10 16:59:03
2 ชื่อไฟล์: jukCD5E.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2019-04-13 00:12:51
3 ชื่อไฟล์: rbj10AF.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2019-04-13 00:10:44
4 ชื่อไฟล์: mxqEE7D.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2019-03-13 22:31:32
5 ชื่อไฟล์: kaa4.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2018-11-12 16:17:26
6 ชื่อไฟล์: ksgB664.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2018-11-12 12:54:26
7 ชื่อไฟล์: ukn69CC.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2018-11-03 11:31:36
8 ชื่อไฟล์: fnp7.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2018-08-03 17:33:51
9 ชื่อไฟล์: xmj225.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2018-06-26 19:41:27
10 ชื่อไฟล์: vta7.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2018-02-04 20:30:13
11 ชื่อไฟล์: POA909B.TMP
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2017-12-26 16:02:26
12 ชื่อไฟล์: yna8AF0.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2017-09-09 15:47:26
13 ชื่อไฟล์: btb1.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2017-07-14 09:57:49
14 ชื่อไฟล์: hpm9B49.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2017-03-28 16:33:16
15 ชื่อไฟล์: wrxA3.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2017-01-10 11:26:23
16 ชื่อไฟล์: xdl1.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2017-01-04 18:32:35
17 ชื่อไฟล์: nxbEB8B.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2016-10-02 11:43:06
18 ชื่อไฟล์: dij201.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2016-06-15 08:39:10
19 ชื่อไฟล์: bmc76.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2016-05-27 18:03:14
20 ชื่อไฟล์: zdu3.tmp
MD5:685f1cbd4af30a1d0c25f252d399a666
176128 pcc 2016-05-12 14:47:31