VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส PE_SWISB.A-O ผลการสแกน

ชื่อไวรัส PE_SWISB.A-O หา747ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส PE_SWISB.A-O คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

PE-Armour packed app PE64_EXPIRO.A7 PE64_EXPIRO.AR
PE64_EXPIRO.JX Peace #2 Peace S A
Peace.772 Peace.777 Peace.777.A
Peace.889 PEACH Peach-887

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1957ea8103db23e4a8dfbd80f93a7294
138360 pcc 2020-01-21 02:43:10
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:145273eb004a4537bc166da9bbe3a1ed
211908 pcc 2020-01-20 23:44:39
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:11d46df996b433929f183344362095a2
138300 pcc 2020-01-20 22:09:39
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0ff9637c58e46a24f52d2028c4a4f6d7
138290 pcc 2020-01-20 21:04:19
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0f41049358ea10db4dfe62ca5fb66860
138394 pcc 2020-01-20 20:37:49
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0ecda6dfedbe1e728994157195b1e86f
138291 pcc 2020-01-20 20:20:35
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:05b054966935121ee638089df0f0adc1
138302 pcc 2020-01-20 14:28:18
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5f7855ad1b37ec85ec95c9df83fff93d
138413 pcc 2020-01-19 14:33:53
9 ชื่อไฟล์: 5bbe8310a240d2f0d0fe088504aa457a
MD5:5bbe8310a240d2f0d0fe088504aa457a
138408 pcc 2020-01-19 12:50:08
10 ชื่อไฟล์: 589d867771b73d8babbe595318dddd5d
MD5:589d867771b73d8babbe595318dddd5d
138302 pcc 2020-01-19 11:28:10
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:56b8fa3927e27183c0ca305a31da52a5
138442 pcc 2020-01-19 10:34:18
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:54a52bc241ede849c246e21f242fbe6c
138364 pcc 2020-01-19 09:39:00
13 ชื่อไฟล์: 50bd302371aa9a769d9fd57359a33976
MD5:50bd302371aa9a769d9fd57359a33976
138270 pcc 2020-01-19 07:54:41
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:508a88f59dfe23eedc30cfe2356e47ca
138367 pcc 2020-01-19 07:47:20
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3ea98b322819860ebe7e998a9f1597bf
138290 pcc 2020-01-18 23:27:39
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3c21cb0239af53aa53ae905c20498a90
138397 pcc 2020-01-18 22:12:57
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:39fb254d571e4e6780f7fc9056300129
138328 pcc 2020-01-18 21:06:08
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:38a455e11ac78152f6b7b94a4a1e760f
138410 pcc 2020-01-18 20:25:09
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3473a71f52acad800f537185a3bdd705
138387 pcc 2020-01-18 18:22:50
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2359cdbb8c267514647ea87c5ffdb981
138379 pcc 2020-01-18 09:46:09