VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส PE_VIRLOCK.E-O ผลการสแกน

ชื่อไวรัส PE_VIRLOCK.E-O หา10874ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส PE_VIRLOCK.E-O คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

PE-Armour packed app PE64_EXPIRO.A7 PE64_EXPIRO.AR
PE64_EXPIRO.JX Peace #2 Peace S A
Peace.772 Peace.777 Peace.777.A
Peace.889 PEACH Peach-887

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 4767578bfce7197a4c5d04c70443d2c4
MD5:4767578bfce7197a4c5d04c70443d2c4
1700352 pcc 2020-01-19 03:37:28
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3f7a9c141725a434954a089ef401dd0b
2325504 pcc 2020-01-18 23:52:33
3 ชื่อไฟล์: 3eea01e40eee7ea6000debf8f582658a
MD5:3eea01e40eee7ea6000debf8f582658a
1701888 pcc 2020-01-18 23:37:22
4 ชื่อไฟล์: 3cf58bb8d717b6f29485aa0afb359bac
MD5:3cf58bb8d717b6f29485aa0afb359bac
1704960 pcc 2020-01-18 22:39:11
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:37ff705f1806d0d51906dd341e4607fb
1701888 pcc 2020-01-18 20:07:01
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:33e952bfaec9b3a79f06fdc0099d5478
1702400 pcc 2020-01-18 18:06:06
7 ชื่อไฟล์: 33c362a7cb3db6627f7d6d49af5d0a0c
MD5:33c362a7cb3db6627f7d6d49af5d0a0c
1703424 pcc 2020-01-18 18:03:04
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:31e8e85ce21d61daef1a2c3a6bf2afc0
1703424 pcc 2020-01-18 17:08:33
9 ชื่อไฟล์: 31e54975de4f78bdc1af541779d545c1
MD5:31e54975de4f78bdc1af541779d545c1
1702400 pcc 2020-01-18 17:07:59
10 ชื่อไฟล์: 31429d4337cca8f9d970dd6ae22756b1
MD5:31429d4337cca8f9d970dd6ae22756b1
1701888 pcc 2020-01-18 16:46:33
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3131f2f89c71e6926545c184f49fda75
2478080 pcc 2020-01-18 16:45:02
12 ชื่อไฟล์: 2ff567ff3b1946ff8f2bd2de110e7828
MD5:2ff567ff3b1946ff8f2bd2de110e7828
1749504 pcc 2020-01-18 16:09:40
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2c7370782fcff34169a7156a64fa0f51
1701376 pcc 2020-01-18 14:23:33
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2baf7a32dabc70b569667fa84b3540d3
1751552 pcc 2020-01-18 14:03:13
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:239a50a7c20b0b837b8995ea62a87ca2
1701888 pcc 2020-01-18 09:51:42
16 ชื่อไฟล์: 230eb57486ede4b42cf05414ace39415
MD5:230eb57486ede4b42cf05414ace39415
1749504 pcc 2020-01-18 09:38:29
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1ad8c425befa44b2921e9c58ef3be913
1701888 pcc 2020-01-18 05:14:00
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1a3bfb3ce1916613bc27c4bc34216934
1701376 pcc 2020-01-18 04:54:26
19 ชื่อไฟล์: 19ac5b7f32e7d86e6bdc46e59683b91f
MD5:19ac5b7f32e7d86e6bdc46e59683b91f
1751040 pcc 2020-01-18 04:36:05
20 ชื่อไฟล์: 19ac1fff89f755dde4aa4060e6b59458
MD5:19ac1fff89f755dde4aa4060e6b59458
1702912 pcc 2020-01-18 04:35:42