VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส PE_VIRLOCK.F ผลการสแกน

ชื่อไวรัส PE_VIRLOCK.F หา4136ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส PE_VIRLOCK.F คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

PE-Armour packed app PE64_EXPIRO.A7 PE64_EXPIRO.AR
PE64_EXPIRO.JX Peace #2 Peace S A
Peace.772 Peace.777 Peace.777.A
Peace.889 PEACH Peach-887

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f42f6468bd0d377c609886324bf7b350
198656 pcc 2020-02-19 20:24:05
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f2bfe5741ba1622f700a827a6f85a71c
245760 pcc 2020-02-19 18:15:32
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f05e79c0529e9fde5691522378d3326d
815104 pcc 2020-02-19 14:19:43
4 ชื่อไฟล์: efefd8f1c98df3ed28b2e4643e3da4cf
MD5:efefd8f1c98df3ed28b2e4643e3da4cf
239616 pcc 2020-02-19 13:38:17
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ef446a8fe7873ac782f8033776ac6f69
239104 pcc 2020-02-19 12:39:14
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ef3f86925fb05e96d2ce0e1559ae7300
509440 pcc 2020-02-19 12:36:48
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e4e6a6bafbc787c5097bc73b9fb8b7a6
196608 pcc 2020-02-18 20:46:57
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e279595c06c93f1a34a8f532feece7e8
252928 pcc 2020-02-18 16:52:22
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e07a26ac22f38b8d0da10d733ecc7188
258048 pcc 2020-02-18 13:52:41
10 ชื่อไฟล์: debaf638d46734db0f31731b48e6e4b3
MD5:debaf638d46734db0f31731b48e6e4b3
272896 pcc 2020-02-18 10:50:42
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d2727ffa95bb6f7d91093976e8f89c98
241664 pcc 2020-02-17 15:14:32
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cd97785229100b920ca439044a1dd008
231936 pcc 2020-02-17 04:45:24
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ca484e966dd3613782a9faba11571d5a
257536 pcc 2020-02-16 21:47:26
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c5923ca8e38fbef6565e68903acc650f
254976 pcc 2020-02-16 11:46:22
15 ชื่อไฟล์: c1086032f2aab6c80cebcc49aec8fbf7
MD5:c1086032f2aab6c80cebcc49aec8fbf7
256000 pcc 2020-02-16 03:14:48
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bf62df53d978662dfa55824a021bdf46
250880 pcc 2020-02-16 00:03:44
17 ชื่อไฟล์: bece3150f3dbe1455897c6864558dece
MD5:bece3150f3dbe1455897c6864558dece
248320 pcc 2020-02-15 22:52:42
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b852c543494be3749fc41200a4e637ad
247296 pcc 2020-02-15 18:54:31
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b52999b144af50885fbe6f7aed51b1bc
713216 pcc 2020-02-15 16:49:37
20 ชื่อไฟล์: b2a5de9839f99edeba3b66ec26465a71
MD5:b2a5de9839f99edeba3b66ec26465a71
201216 pcc 2020-02-15 15:24:25