ชื่อไวรัส Packed/Win32.Morphine ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Packed/Win32.Morphine หา6977ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Packed/Win32.Morphine คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัส Packed/Win32.Morphine คำอธิบาย

VirSCANVirSCAN
The Win32/Gaobot worm family spreads using different methods, depending on the variant. Some variants spread to machines with weak passwords. Others exploit vulnerabilities to infect machines. Once a machine is infected, the worm connects to an IRC server to receive commands.
Powered By Google Translate

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Pac Man Blinky Pac Man Clyde Pac-Man.Blinky.1302
Pac-Man.Clyde.1012 Paceman Pack.Android.Gen
Pack.Krap.a Pack.Mal.AntiVM Pack.Mal.AntiVM.a
Pack.Mal.AntiVM.b Pack.Obfu.Gen Pack.TDSS.Gen

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: rhino.6-patch.exe
MD5:52c250048b6a7264604dc41d7842e2b5
64000 ahnlab 2021-06-22 00:40:10
2 ชื่อไฟล์: 破解补丁.exe
MD5:73c3ad795db1d7862f532e6d896eeaf6
293376 ahnlab 2021-06-18 23:22:03
3 ชื่อไฟล์: revo.uninstaller.pro.4.x.x.x-patch.exe
MD5:a0f16a15c4b6c3de475356f7144a8b85
230912 ahnlab 2021-06-18 15:53:53
4 ชื่อไฟล์: IDMan v6.38.25 Patcher.exe
MD5:83cbb4056681e5d8804bd92996fac387
292352 ahnlab 2021-06-17 23:53:58
5 ชื่อไฟล์: 00黑客
MD5:34690908ad39024aa00a3fb53c2a7130
607232 ahnlab 2021-06-17 08:29:01
6 ชื่อไฟล์: Patch.exe
MD5:74cf6c3c0daf588304a65cbb22f6c775
428032 ahnlab 2021-06-16 20:34:40
7 ชื่อไฟล์: Patch-x86.exe
MD5:8c16c77bfdd68ab948c996377edbc086
747008 ahnlab 2021-06-16 07:54:38
8 ชื่อไฟล์: patch.exe
MD5:2ca0445dd3b239d846119f5b964b7a2b
67584 ahnlab 2021-06-14 02:05:14
9 ชื่อไฟล์: 00白日梦我
MD5:a4fb88f90dedba168a73027097dc8fb0
2078208 ahnlab 2021-06-13 13:12:55
10 ชื่อไฟล์: 雷电模拟器v4.0-v3.xx去广告补丁_3.exe
MD5:f5b4519e73d0a587818a6962ad09fe86
69632 ahnlab 2021-06-13 10:01:24
11 ชื่อไฟล์: ashampoo.ash_inet2.v3.0.x.(32-bit)-patch.exe
MD5:43c5e6c1cafa66a5123b8a4034a74044
62976 ahnlab 2021-06-12 21:03:12
12 ชื่อไฟล์: Patch.exe
MD5:a2d705535b41b10a0e11b6718b504002
549376 ahnlab 2021-06-11 22:11:26
13 ชื่อไฟล์: Acronis True Image 2020 v24 Patch.exe
MD5:04a995de3fa34a02f4c67b8ba9948d57
223232 ahnlab 2021-06-11 19:05:36
14 ชื่อไฟล์: 00龙珠超
MD5:7f64c6415fbb3be611b28f93c7784863
875008 ahnlab 2021-06-11 02:46:28
15 ชื่อไฟล์: Patch.exe
MD5:22b7b2ae3984814060cdad68cc6156bc
64000 ahnlab 2021-06-10 23:43:32
16 ชื่อไฟล์: m.exe
MD5:bb530190abbe1aadf253aef53bf4b8de
63488 ahnlab 2021-06-10 18:08:54
17 ชื่อไฟล์: aam-patch.painter.zip
MD5:d878e36e75593578e9ca5feb523cd1b5
346590 ahnlab 2021-06-10 05:01:27
18 ชื่อไฟล์: acdsee_pro.2021.v14_patch.exe
MD5:a61be84db9bde5ea664b68098b8b6701
28160 ahnlab 2021-06-09 23:24:02
19 ชื่อไฟล์: usblyzer.64bits-patch.exe
MD5:7670e7a7fcaf6c768ea451c5e8511d19
62976 ahnlab 2021-06-09 12:44:37
20 ชื่อไฟล์: accd.5.4.5.550-patch.exe
MD5:df0a5424a22c754e6bb61cb53be1b0b4
227840 ahnlab 2021-06-09 02:16:17