VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Peace.777.A ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Peace.777.A หา6ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Peace.777.A คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Peace #2 Peace S A Peace.772
Peace.777 Peace.777.A Peace.889
PEACH Peach-887 Peach.887

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: UEVBQ0VTQS5DT00=
MD5:772fa57fad07919a0046a3190191aca6
8000 fsecure 2016-11-30 05:38:04
2 ชื่อไฟล์: UEVBQ0VTQS5DT00=
MD5:772fa57fad07919a0046a3190191aca6
8000 virusbuster 2016-11-30 05:38:04
3 ชื่อไฟล์: UEVBQ0VTQS5DT00=
MD5:772fa57fad07919a0046a3190191aca6
8000 asquared 2016-11-30 05:38:04
4 ชื่อไฟล์: UEVBQ0VTQS5DT00=
MD5:772fa57fad07919a0046a3190191aca6
8000 tachyon 2016-11-30 05:38:04
5 ชื่อไฟล์: UEVBQ0VTQS5DT00=
MD5:772fa57fad07919a0046a3190191aca6
8000 gdata 2016-11-30 05:38:04
6 ชื่อไฟล์: UEVBQ0VTQS5DT00=
MD5:772fa57fad07919a0046a3190191aca6
8000 fprot 2016-11-30 05:38:04