VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Riskware ( 0040eff71 ) ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Riskware ( 0040eff71 ) หา83116ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Riskware ( 0040eff71 ) คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 迅雷单文件.exe
MD5:e0455bc1a6c08e9c518e225cfa282a00
7816626 k7 2022-06-28 12:55:53
2 ชื่อไฟล์: 迅雷单文件.exe
MD5:e0455bc1a6c08e9c518e225cfa282a00
7816626 defenx 2022-06-28 12:55:53
3 ชื่อไฟล์: setup.exe
MD5:ab62f7d79e81abe5bc65f8f1cf67c3d7
1626112 k7 2022-06-27 20:00:04
4 ชื่อไฟล์: setup.exe
MD5:ab62f7d79e81abe5bc65f8f1cf67c3d7
1626112 defenx 2022-06-27 20:00:04
5 ชื่อไฟล์: PcZ13GpD.sys
MD5:3c24da71a9b7fdd4fa4e7d3ba78be047
13848 k7 2022-06-27 12:00:01
6 ชื่อไฟล์: PcZ13GpD.sys
MD5:3c24da71a9b7fdd4fa4e7d3ba78be047
13848 defenx 2022-06-27 12:00:01
7 ชื่อไฟล์: 魔音Morin v2.6.5.0.exe
MD5:c2adcb0221a0a4c2b5905b30effe5b6c
8332030 k7 2022-06-27 07:56:05
8 ชื่อไฟล์: 魔音Morin v2.6.5.0.exe
MD5:c2adcb0221a0a4c2b5905b30effe5b6c
8332030 defenx 2022-06-27 07:56:05
9 ชื่อไฟล์: IProtect.exe
MD5:56f5a24f9d0bc7eae5df879fa10b2d0f
413696 k7 2022-06-27 04:44:45
10 ชื่อไฟล์: IProtect.exe
MD5:56f5a24f9d0bc7eae5df879fa10b2d0f
413696 defenx 2022-06-27 04:44:45
11 ชื่อไฟล์: dvt-splunk_licsrv.1.0.amd64.exe
MD5:70521578b76da841957473c3debe637f
1761280 k7 2022-06-26 22:07:34
12 ชื่อไฟล์: dvt-splunk_licsrv.1.0.amd64.exe
MD5:70521578b76da841957473c3debe637f
1761280 defenx 2022-06-26 22:07:34
13 ชื่อไฟล์: 赢驴准星.exe
MD5:52911f85ff9bf20a7f81ae4a80f8820d
511056 k7 2022-06-26 14:47:07
14 ชื่อไฟล์: 赢驴准星.exe
MD5:52911f85ff9bf20a7f81ae4a80f8820d
511056 defenx 2022-06-26 14:47:07
15 ชื่อไฟล์: 开始游戏.exe
MD5:7f743646a1a5fcd70aeb9e1e5dc6c959
642048 k7 2022-06-26 11:23:29
16 ชื่อไฟล์: 开始游戏.exe
MD5:7f743646a1a5fcd70aeb9e1e5dc6c959
642048 defenx 2022-06-26 11:23:29
17 ชื่อไฟล์: dm_dll_sguo.dll
MD5:a0751e7ae5aeb957f505e9852815e02d
3576620 k7 2022-06-25 22:11:52
18 ชื่อไฟล์: dm_dll_sguo.dll
MD5:a0751e7ae5aeb957f505e9852815e02d
3576620 defenx 2022-06-25 22:11:52
19 ชื่อไฟล์: 开始游戏.exe
MD5:623e7793f74ce08172aeabae5dbe91f9
146432 k7 2022-06-25 05:51:48
20 ชื่อไฟล์: 开始游戏.exe
MD5:623e7793f74ce08172aeabae5dbe91f9
146432 defenx 2022-06-25 05:51:48