VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Riskware/Crack ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Riskware/Crack หา366ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Riskware/Crack คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Risktool.Adinstaller RiskTool.ADInstaller RiskTool.ADInstaller
RiskTool.ADInstaller RiskTool.ADInstaller RiskTool.ADInstaller
RiskTool.AdvancedPcC Risktool.Agent RiskTool.Agent!A+Jdh
RiskTool.Agent!aDRqW RiskTool.Agent!fMnyb RiskTool.Agent!jmtEE

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: steam_apir.dll
MD5:8b706b4d910aa280f08cb5e58e0bfade
1239044 fortinet 2020-01-05 18:41:21
2 ชื่อไฟล์: steam_api.dll
MD5:f72e8dc47b1140e725a56e5ca2269c2e
826372 fortinet 2020-01-02 14:30:26
3 ชื่อไฟล์: SOMA.7z
MD5:441b3b79a1def1c5da5af168a301e104
1218216 fortinet 2019-12-21 19:59:34
4 ชื่อไฟล์: steam_apir.dll
MD5:6d2bcf8b5af1edaa031a943de72fd54b
1326596 fortinet 2019-12-20 03:28:54
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:684544cd8e9b4b3315054b995b26c523
23323 fortinet 2019-12-18 07:02:21
6 ชื่อไฟล์: steam_api.dll
MD5:b2d057568f5a332dbcbc2125944494e2
866308 fortinet 2019-12-15 19:00:36
7 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 fortinet 2019-12-04 18:17:22
8 ชื่อไฟล์: steam_api64r.dll
MD5:de9863d4f6f8a1655e924e6722454b09
1688580 fortinet 2019-12-02 19:59:38
9 ชื่อไฟล์: XRECODE.3.v1.44.x64.patch-SND.exe
MD5:387199e5b2ac650cc2f54b1d0565bcb9
72192 fortinet 2019-11-29 06:24:14
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:17c7b70ec968c4584ea569352a124069
23261 fortinet 2019-11-25 22:14:34
11 ชื่อไฟล์: 0c3a5a9ab4c5042570d2c8cc3dd3b8d0
MD5:0c3a5a9ab4c5042570d2c8cc3dd3b8d0
223748 fortinet 2019-11-25 18:33:33
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3c1fe0de7f05da676581a6a04e32ce75
1323524 fortinet 2019-11-10 01:32:45
13 ชื่อไฟล์: 10e6ed4a97bab66026e52dda9ec24f01
MD5:10e6ed4a97bab66026e52dda9ec24f01
1264644 fortinet 2019-11-09 14:56:51
14 ชื่อไฟล์: steam_api.dll
MD5:a39887b268b6c5aa5de47715e9479818
855044 fortinet 2019-11-07 09:41:56
15 ชื่อไฟล์: Acrobat DC一键破解补丁.exe
MD5:69e1f9c40e3ab5be19e69a93cfba1fb5
233807 fortinet 2019-11-05 20:21:35
16 ชื่อไฟล์: XRECODE.3.v1.44.x64.patch-SND.exe
MD5:387199e5b2ac650cc2f54b1d0565bcb9
72192 fortinet 2019-10-28 11:12:00
17 ชื่อไฟล์: steam_api.dll
MD5:0b31ee9849148aa88a8adf1ac60683e1
885252 fortinet 2019-10-26 23:15:20
18 ชื่อไฟล์: steam_api.dll
MD5:dd4548d354f9dbed4fd21fb7f49e69a8
1321476 fortinet 2019-10-19 21:06:12
19 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 fortinet 2019-10-14 08:22:52
20 ชื่อไฟล์: steam_api64.dll
MD5:112154427005ecf02d6f6d1846e0e5a3
1689092 fortinet 2019-10-07 02:38:16