VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Riskware/ProductKey ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Riskware/ProductKey หา175ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Riskware/ProductKey คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.1.0.exe
MD5:80220fbd37d051874719c67866a65d1f
8077312 fortinet 2022-06-26 18:50:47
2 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.2.0.exe
MD5:15e203462ded86f963e08e2b94321379
8131072 fortinet 2022-06-25 12:21:36
3 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.5.0.exe
MD5:423a87c79ed13d170c2f83c565098571
8312832 fortinet 2022-06-25 11:42:27
4 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.2.0.exe
MD5:15e203462ded86f963e08e2b94321379
8131072 fortinet 2022-06-22 10:20:41
5 ชื่อไฟล์: KMS【激活不了用这个激活工具】.exe
MD5:3ec4495cdeddd272dc4182e9f495cba6
7701504 fortinet 2022-06-21 14:21:50
6 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.3.0.exe
MD5:133bc66ee8274210ca0e39cdc3a5dc7e
7700992 fortinet 2022-06-20 09:27:53
7 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.1.exe
MD5:06b5b35c6820c5ac2778c0dccdfc972a
8312832 fortinet 2022-06-15 10:39:30
8 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.3.0.exe
MD5:133bc66ee8274210ca0e39cdc3a5dc7e
7700992 fortinet 2022-06-11 15:06:32
9 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.1.exe
MD5:06b5b35c6820c5ac2778c0dccdfc972a
8312832 fortinet 2022-06-02 20:03:11
10 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.1.exe
MD5:06b5b35c6820c5ac2778c0dccdfc972a
8312832 fortinet 2022-06-01 16:18:13
11 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.5.0.exe
MD5:423a87c79ed13d170c2f83c565098571
8312832 fortinet 2022-06-01 11:01:04
12 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.0.exe
MD5:39e90933e88c1571110d26e3d03a0273
8313856 fortinet 2022-05-26 21:53:37
13 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.1.exe
MD5:06b5b35c6820c5ac2778c0dccdfc972a
8312832 fortinet 2022-05-26 10:46:36
14 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.2.0.exe
MD5:15e203462ded86f963e08e2b94321379
8131072 fortinet 2022-05-25 11:54:50
15 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.1.exe
MD5:06b5b35c6820c5ac2778c0dccdfc972a
8312832 fortinet 2022-05-21 23:10:06
16 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.1.exe
MD5:06b5b35c6820c5ac2778c0dccdfc972a
8312832 fortinet 2022-05-13 09:24:47
17 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.1.exe
MD5:06b5b35c6820c5ac2778c0dccdfc972a
8312832 fortinet 2022-05-09 17:45:59
18 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v24.6.1.exe
MD5:06b5b35c6820c5ac2778c0dccdfc972a
8312832 fortinet 2022-05-09 14:45:11
19 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v23.0.0.exe
MD5:0bfa45a87f5f004743d9571c4ca85668
8072704 fortinet 2022-05-08 01:29:23
20 ชื่อไฟล์: HEU_KMS_Activator_v21.0.0.exe
MD5:8665c735f955ec18a40bcadb9a943f73
7836672 fortinet 2022-05-05 18:37:25