VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Riskware/Qhost ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Riskware/Qhost หา23631ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Riskware/Qhost คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Risktool.Adinstaller RiskTool.ADInstaller RiskTool.ADInstaller
RiskTool.ADInstaller RiskTool.ADInstaller RiskTool.ADInstaller
RiskTool.AdvancedPcC Risktool.Agent RiskTool.Agent!A+Jdh
RiskTool.Agent!aDRqW RiskTool.Agent!fMnyb RiskTool.Agent!jmtEE

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:648408f21ce8c2a22eae332e664212ae
1048894 fortinet 2020-01-23 00:20:14
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5f53734d653e5a50133d09680297ade3
1046174 fortinet 2020-01-22 21:14:20
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5e9357721851155d8e3c289ed590114f
1048974 fortinet 2020-01-22 20:46:02
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5c868caf53f2440d4dcae6be51716b74
1048274 fortinet 2020-01-22 19:33:02
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5729dda8056c3e0271bfc14f987fc180
1052124 fortinet 2020-01-22 16:13:18
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5132c2a96a44a884d61dee8468ec1bb3
1047564 fortinet 2020-01-22 12:35:19
7 ชื่อไฟล์: 4fb27adc4e496953abf4a2f7995ff216
MD5:4fb27adc4e496953abf4a2f7995ff216
1049044 fortinet 2020-01-22 11:37:32
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4f353b63362262f566d492e405323558
1046554 fortinet 2020-01-22 11:19:55
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4eaf53734dd5acf0d99222a92a2424d5
1047774 fortinet 2020-01-22 10:59:04
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4e8343c2617e503ccc66107aeed35ed9
1045824 fortinet 2020-01-22 10:53:55
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4942979ed39fb54eb381bd421113baf1
1049044 fortinet 2020-01-22 07:42:54
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:48e1215fffc2086f2f7259c27d1f0815
1046124 fortinet 2020-01-22 07:28:20
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:47f574580ea0ac5af61d512f72f9d405
1048614 fortinet 2020-01-22 06:54:04
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:469649df9aca7bb4b517128049b7ede1
1015808 fortinet 2020-01-22 06:01:15
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4655d5a93b91dbba0b7b5905776051d6
1047044 fortinet 2020-01-22 05:54:13
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:440e43b52a6c87898802abee43a794fe
1046724 fortinet 2020-01-22 04:29:51
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4338751d8ffc6085e405f093f57564ae
1047704 fortinet 2020-01-22 03:55:54
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4324999626027fdb76084d67c312fca0
2027309 fortinet 2020-01-22 03:51:45
19 ชื่อไฟล์: 42d746b4f041a8e5c401b29e1b138d99
MD5:42d746b4f041a8e5c401b29e1b138d99
1048154 fortinet 2020-01-22 03:37:59
20 ชื่อไฟล์: 4277b9c9c5ad9ad5f5cc4b32b9d176e7
MD5:4277b9c9c5ad9ad5f5cc4b32b9d176e7
1047474 fortinet 2020-01-22 03:22:08