VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส SScope.Adware.Baidu.01015 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส SScope.Adware.Baidu.01015 หา3533ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส SScope.Adware.Baidu.01015 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

SScope.Adware.Baidu. SScope.Adware.Cmedia SScope.Adware.Linkur
SScope.Adware.MultiP SScope.Adware.Optimu SScope.Adware.Outbro
SScope.Adware.PlaySu SScope.Adware.Softpu SScope.Backdoor.Alus
SScope.Backdoor.Athe SScope.Backdoor.Bifr SScope.Backdoor.Bloh

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: BJ_Server.dat
MD5:b73363c967d48035b578e04ed22cc218
200704 vba 2021-07-21 10:33:19
2 ชื่อไฟล์: server.exe
MD5:2d37d8b5707bbcae82e8c48f53194c23
205828 vba 2019-12-24 19:57:01
3 ชื่อไฟล์: laji.exe
MD5:b2396af3b43737fb863644ff6e2b3257
200704 vba 2019-08-18 18:08:20
4 ชื่อไฟล์: bj.exe
MD5:14a5ecd4c60ae0038f8d065f679bc327
200704 vba 2019-06-06 00:42:53
5 ชื่อไฟล์: 2 (16).end
MD5:e264c158fce1c55cb3c0d4caffd5b75a
98752 vba 2019-04-21 11:57:28
6 ชื่อไฟล์: BJ_Server.dat
MD5:db7849db8d7f92410c99d7949de84807
201216 vba 2019-01-15 04:20:03
7 ชื่อไฟล์: server.exe
MD5:f05776119f2775f2abc14c8d0b43fb02
200704 vba 2018-11-16 12:57:49
8 ชื่อไฟล์: 445.exe
MD5:ddd8e8bcbdb409da94c2fab593520548
200704 vba 2018-08-19 15:16:38
9 ชื่อไฟล์: syn.exe
MD5:80d22d16849e035c8b0a7dd455b781ea
205864 vba 2018-08-10 23:56:41
10 ชื่อไฟล์: syn.exe
MD5:8f0c6cc0b3acaa41cd87244ef88101bc
200704 vba 2018-08-10 23:50:28
11 ชื่อไฟล์: server.exe
MD5:014f41ace1d81904a96b32e580fd0eac
200704 vba 2018-07-23 12:48:04
12 ชื่อไฟล์: 2018.exe
MD5:49215f53baa596f3b1a52d684887bdc1
200704 vba 2018-03-08 15:46:11
13 ชื่อไฟล์: 693.exe
MD5:82e03f5a5ded49f2ca532727c2d6fc3e
200704 vba 2018-03-08 11:04:36
14 ชื่อไฟล์: 888[1].exe
MD5:d8faaeed3488154e878b1440b802ebe6
200704 vba 2018-01-05 16:19:18
15 ชื่อไฟล์: smms[1].exe
MD5:c3adf74b0e5dc9d34ee6546c8c00a7f4
200704 vba 2017-12-29 13:51:51
16 ชื่อไฟล์: dsbf.exe
MD5:860a073ae1a92d558ff6252a01209a25
200704 vba 2017-11-27 21:46:45
17 ชื่อไฟล์: 【白金】高级版.exe
MD5:fa45726476274d055ed4afb53c9cd595
3008000 vba 2017-10-25 10:00:04
18 ชื่อไฟล์: server.exe
MD5:2163a2b3fd3f4667348940babf0a49d0
200704 vba 2017-09-29 23:01:45
19 ชื่อไฟล์: server.exe
MD5:785a9d6419d7a26468e31c1d281087d4
200704 vba 2017-09-09 22:15:07
20 ชื่อไฟล์: Pack_server.zp.exe
MD5:4d485ac72ba1e5f862201bce5599803a
340992 vba 2017-09-09 21:43:35