VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส SScope.Adware.MultiPlug ผลการสแกน

ชื่อไวรัส SScope.Adware.MultiPlug หา278ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส SScope.Adware.MultiPlug คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

SScope.Adware.Baidu. SScope.Adware.Cmedia SScope.Adware.Linkur
SScope.Adware.MultiP SScope.Adware.Optimu SScope.Adware.Outbro
SScope.Adware.PlaySu SScope.Adware.Softpu SScope.Backdoor.Alus
SScope.Backdoor.Athe SScope.Backdoor.Bifr SScope.Backdoor.Bloh

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: FC60.exe
MD5:f3fd432899dcc7df3c80722e6346cf05
1057656 vba 2021-02-02 17:50:53
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6b7e9752b88d4dafa95f527e949e51bf
818688 vba 2019-08-12 12:28:53
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:19b71f1875ca01b4040ee0cd2e0cc0df
955760 vba 2019-07-24 07:41:45
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f4409689886d1b59dbccb2064d7c5e8d
898560 vba 2019-07-20 23:22:07
5 ชื่อไฟล์: f0b1fcf38cb391c0e6da8f8a067af16d
MD5:f0b1fcf38cb391c0e6da8f8a067af16d
913408 vba 2019-06-14 05:15:33
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:99fd10235a526793ce2493f15892236b
829440 vba 2019-05-28 00:14:55
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8fd938c139d2beeddaef586c91b05f76
931184 vba 2019-05-17 01:15:32
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8760833658b4f6ee7d9f8ed4e0e9d8f0
838656 vba 2019-05-16 23:03:30
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0e7ad4531ade33d31d2a82a180266dc0
943104 vba 2019-05-15 15:29:12
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cca02ba4c37f2cd81b927862d01fc514
861552 vba 2019-05-15 03:54:03
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b43f70e1f1667de4140a37a1b4712c33
803840 vba 2019-05-13 23:26:57
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6b5dec6222e3853a759135cb96b45040
914288 vba 2019-05-08 01:37:55
13 ชื่อไฟล์: 007d5b3a0963ad948141a4b42456ff18
MD5:007d5b3a0963ad948141a4b42456ff18
842240 vba 2019-04-18 09:41:06
14 ชื่อไฟล์: 00651cd9585cd2a7afba5f896c4fd0d1
MD5:00651cd9585cd2a7afba5f896c4fd0d1
842240 vba 2019-04-18 09:40:39
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b931622be29fb969bd76ebbabcd4984a
838144 vba 2019-02-28 13:11:25
16 ชื่อไฟล์: 642e11b6de94790d4d5aa71b8b0f3555
MD5:642e11b6de94790d4d5aa71b8b0f3555
834048 vba 2019-02-27 19:59:19
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5e10802c30850fb010016448bb9773ce
912240 vba 2019-02-27 18:48:07
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bc27f2278b72a30a37e31e23732350f6
912384 vba 2019-02-20 15:04:43
19 ชื่อไฟล์: b60c5f77ed19d8be7c7c0a13597c0e10
MD5:b60c5f77ed19d8be7c7c0a13597c0e10
958976 vba 2019-02-20 13:02:19
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b5b7ee4a078f22b8c40ccc271a17b8a1
969216 vba 2019-02-20 12:57:08