VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส SScope.Backdoor.Athena ผลการสแกน

ชื่อไวรัส SScope.Backdoor.Athena หา22ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส SScope.Backdoor.Athena คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

SScope.Adware.Baidu. SScope.Adware.Cmedia SScope.Adware.Linkur
SScope.Adware.MultiP SScope.Adware.Optimu SScope.Adware.Outbro
SScope.Adware.PlaySu SScope.Adware.Softpu SScope.Backdoor.Alus
SScope.Backdoor.Athe SScope.Backdoor.Bifr SScope.Backdoor.Bloh

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: Ant — копия — копия — копия.exe
MD5:e2f66f2a7021e8f5f4504434b65d0488
94666 vba 2017-09-25 00:54:09
2 ชื่อไฟล์: 123.exe
MD5:ab7e76eef8a4858c6453995fb21f8217
50176 vba 2017-09-24 22:50:56
3 ชื่อไฟล์: Minesot.exe
MD5:f6afeaccccbd375434111bd022c02503
140288 vba 2017-08-28 05:31:18
4 ชื่อไฟล์: 06.vir
MD5:66d6412c7858f4dc25c5926503a1265a
49664 vba 2015-09-21 10:28:07
5 ชื่อไฟล์: Run First.exe
MD5:25090363db6f72d577d16ec48c199813
140288 vba 2015-04-27 22:54:21
6 ชื่อไฟล์: 123.bin
MD5:2cf8288eb6c6fd6202544e07cf3f3bc2
50688 vba 2015-01-28 14:52:03
7 ชื่อไฟล์: Anonymous DDoS Tool.exe
MD5:786e69a66c9104c36335db01ee2e7733
140288 vba 2015-01-18 03:52:23
8 ชื่อไฟล์: xx.exe
MD5:fd7883ac67561450137235b254f980af
50688 vba 2014-12-24 11:12:49
9 ชื่อไฟล์: Athenawan.exe
MD5:e42a0b23fc40653407ff2d2b0b16fda3
140288 vba 2014-12-20 10:20:56
10 ชื่อไฟล์: upxok.exe
MD5:eb4362b5c64e4c7cb4f901b0371e4401
50176 vba 2014-11-28 06:59:29
11 ชื่อไฟล์: ok.exe
MD5:649a12c10d8b25dcb2debfd8a75a94f6
140288 vba 2014-11-28 06:58:39
12 ชื่อไฟล์: test1.exe
MD5:b264248c6dde912ab04ca49b2be5d020
49664 vba 2014-10-23 04:44:59
13 ชื่อไฟล์: athena-bot.exe
MD5:80023247f81b456b048201641a864993
50176 vba 2014-09-22 22:16:33
14 ชื่อไฟล์: Metin2Land_Crypt.exe
MD5:61797411789118028b58a27d1c860e32
3034624 vba 2014-09-05 05:18:51
15 ชื่อไฟล์: Athena1.exe
MD5:1bd2300cf244af37e8464ccb84ab218e
50176 vba 2014-07-25 17:41:55
16 ชื่อไฟล์: nh.exe
MD5:43682e0478c749c6a640e724fbbed739
50176 vba 2014-06-09 17:44:29
17 ชื่อไฟล์: Athena.exe
MD5:85d281f8b56282eead248a5cba599327
50688 Vba32 2014-05-02 03:36:45
18 ชื่อไฟล์: UBER TIMEE.exe
MD5:2e6b41e127a8d18eac1b0669d4d62913
50176 Vba32 2014-03-31 12:08:54
19 ชื่อไฟล์: csrss.exe
MD5:68f2233f4c503c49850b1c6f45bc951b
49664 Vba32 2014-02-05 06:04:17
20 ชื่อไฟล์: Abone Kasma.exe
MD5:073af023bcbd806ccca0f19b582f182a
50176 Vba32 2014-01-19 19:22:40