VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Spy-Agent!g ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Spy-Agent!g หา4ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Spy-Agent!g คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 极限跑跑 - 跑跑卡丁车网吧奖励_猴岛论坛_猴岛论坛_猴岛论坛.rar
MD5:103d6078b64e6ce09b73177c7f80caaf
1110575 mcafee 2015-06-09 20:11:34
2 ชื่อไฟล์: 极限跑跑 - 跑跑卡丁车网吧奖励_猴岛论坛_猴岛游戏.rar
MD5:103d6078b64e6ce09b73177c7f80caaf
1110575 MCAFEE 2013-09-01 13:56:51
3 ชื่อไฟล์: 极限跑跑 - 跑跑卡丁车网吧奖励_猴岛论坛_猴岛游戏.rar
MD5:103d6078b64e6ce09b73177c7f80caaf
1110575 MCAFEE 2013-04-03 16:02:57
4 ชื่อไฟล์: 极限跑跑 - 跑跑卡丁车网吧奖励_猴岛论坛_猴岛游戏.rar
MD5:103d6078b64e6ce09b73177c7f80caaf
1110575 MCAFEE 2011-11-09 20:31:00