VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส TR/Drop.AutoIt.gubg ผลการสแกน

ชื่อไวรัส TR/Drop.AutoIt.gubg หา16ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส TR/Drop.AutoIt.gubg คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: WANDRV6(WINXP.X86).EXE
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2022-04-23 20:33:37
2 ชื่อไฟล์: [Audio]WanDrv6.exe
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2022-01-27 19:02:01
3 ชื่อไฟล์: WanDrv6(Win7.x64).exe
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2020-07-16 16:29:02
4 ชื่อไฟล์: WanDrv6(Win7.x64).exe
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2020-03-31 00:07:35
5 ชื่อไฟล์: WanDrv6(Win7.x64).exe
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2020-03-24 16:25:57
6 ชื่อไฟล์: [Audio]WanDrv6.exe
MD5:d39caf1c946567177b5f6d468a4fce3b
5578240 antivir 2019-10-09 13:09:39
7 ชื่อไฟล์: WanDrv6(Win7.x64).exe
MD5:d39caf1c946567177b5f6d468a4fce3b
5578240 antivir 2019-10-09 12:54:17
8 ชื่อไฟล์: WanDrv6(Win7.x64).exe
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2019-10-06 16:49:35
9 ชื่อไฟล์: WanDrv6(WinXP.x86).exe
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2019-08-30 17:56:07
10 ชื่อไฟล์: [Video.Intel]WanDrv6.exe
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2019-06-22 10:14:09
11 ชื่อไฟล์: [Video]WanDrv6.exe
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2019-06-19 13:31:01
12 ชื่อไฟล์: [Video]WanDrv6.exe
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2019-06-19 11:18:28
13 ชื่อไฟล์: WanDrv6(Win7.x64).exe
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2019-05-04 21:11:02
14 ชื่อไฟล์: WanDrv6(WinXP.x86).exe
MD5:6cb14af389115a1d065bff5ba6cc92c0
5578240 antivir 2019-04-09 21:50:22
15 ชื่อไฟล์: WanDrv.exe
MD5:63c5e713c0f08b00ef4ac965c1290f5e
5578240 antivir 2019-03-01 23:02:05
16 ชื่อไฟล์: WanDrv6(Win7.x64).exe
MD5:7c18568eff0470c25f88ba6757d2a28c
5578626 antivir 2019-02-19 14:16:34