VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Trj/Krap.Y ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Trj/Krap.Y หา839ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Trj/Krap.Y คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Trj.Bat.Godog Trj.Bootkill.B Trj.Killcmos.K
Trj/1Table.B Trj/1Table.C Trj/1Table.N
Trj/Abaddom Trj/ACM.DRQ.ACM Trj/Agent.A
Trj/Agent.AAF Trj/Agent.AAI Trj/Agent.AAJ

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: DesktopLayer.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2020-01-24 11:04:32
2 ชื่อไฟล์: DesktopLayer.rar
MD5:cb7a6e02298261590a5205b66f15f201
54859 panda 2020-01-19 09:48:19
3 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2020-01-11 15:17:29
4 ชื่อไฟล์: cefsharp.browsersubprocesssrv.exe.zip
MD5:d2d7ce7113139fc0b69d9a3673af68f7
54822 panda 2020-01-09 09:41:23
5 ชื่อไฟล์: FoxmailSrv.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2020-01-06 18:11:37
6 ชื่อไฟล์: Heroes3Srv.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2020-01-06 01:31:52
7 ชื่อไฟล์: DesktopLayer.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-12-30 15:44:40
8 ชื่อไฟล์: DesktopLayer.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-12-30 11:27:58
9 ชื่อไฟล์: EDFIcjSS.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-12-27 16:02:26
10 ชื่อไฟล์: virus.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-12-26 23:36:42
11 ชื่อไฟล์: Eweb1Srv.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-12-18 18:59:13
12 ชื่อไฟล์: JSOCR 和谐补丁Srv.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-12-10 14:06:26
13 ชื่อไฟล์: NES模拟器Srv.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-12-09 23:27:24
14 ชื่อไฟล์: DesktopLayer.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-12-09 16:23:02
15 ชื่อไฟล์: WINWORDSrv.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-12-03 01:56:52
16 ชื่อไฟล์: DesktopLayer.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-11-30 11:03:32
17 ชื่อไฟล์: 拍牌Srv.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-11-22 23:17:13
18 ชื่อไฟล์: DesktopLayer.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-11-17 16:40:01
19 ชื่อไฟล์: regsvr32Srv.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-11-17 16:35:29
20 ชื่อไฟล์: regsvr32Srv.exe
MD5:ff5e1f27193ce51eec318714ef038bef
56320 panda 2019-11-17 16:08:18