VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Trj/Renamer.H ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Trj/Renamer.H หา173ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Trj/Renamer.H คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Trj.Bat.Godog Trj.Bootkill.B Trj.Killcmos.K
Trj/1Table.B Trj/1Table.C Trj/1Table.N
Trj/Abaddom Trj/ACM.DRQ.ACM Trj/Agent.A
Trj/Agent.AAF Trj/Agent.AAI Trj/Agent.AAJ

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:43518d3c2e3a7ea487c292a04fbe9630
534016 panda 2020-01-22 04:00:03
2 ชื่อไฟล์: 0d7c41439bed2c0d09535c5ce79c1eeb
MD5:0d7c41439bed2c0d09535c5ce79c1eeb
555520 panda 2020-01-20 19:29:51
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:535f266005acb275df548ce6fe130130
534016 panda 2020-01-19 09:03:12
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:4371872631ba8b69d1c9ab12a9bd4b30
534016 panda 2020-01-19 01:49:21
5 ชื่อไฟล์: 3f48d04a9c26ce6af4d3f9f9190ee9b5
MD5:3f48d04a9c26ce6af4d3f9f9190ee9b5
536064 panda 2020-01-18 23:47:18
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3af2b58cefb44f5fd2e55ab17db08820
534016 panda 2020-01-18 21:38:12
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0d8d2f9cb54a7df05fa2b745edc26d00
534016 panda 2020-01-17 22:06:56
8 ชื่อไฟล์: 77cf9e0c2e7fedabc7f74fdaad509bbe
MD5:77cf9e0c2e7fedabc7f74fdaad509bbe
534016 panda 2020-01-10 21:19:19
9 ชื่อไฟล์: dfb8158dafb4f8196a5af4ccc9b91a30
MD5:dfb8158dafb4f8196a5af4ccc9b91a30
534016 panda 2020-01-07 00:28:31
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:60aa4f16b3375c9174c656620d5273b0
534016 panda 2020-01-04 12:04:59
11 ชื่อไฟล์: 48d1be50e026f0fb1150b7fe063d2510
MD5:48d1be50e026f0fb1150b7fe063d2510
534016 panda 2020-01-04 00:43:05
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2d0cc149c5d93add1285b96acff091a4
534016 panda 2020-01-03 12:04:25
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2b7b7326a2820e76ecdd90aa21c28390
534016 panda 2020-01-03 11:17:52
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:276b67a98ea9acb0868d139ea59c525a
534016 panda 2020-01-03 09:27:07
15 ชื่อไฟล์: b1bf7b88df05ef4ce23c8f205ad5b2d0
MD5:b1bf7b88df05ef4ce23c8f205ad5b2d0
534016 panda 2020-01-01 09:38:41
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:16617acacf5b70576588df2c48ebe6f3
534016 panda 2019-12-29 21:52:00
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:147972f878344891c3049bc2d9b9a628
534016 panda 2019-12-29 21:03:39
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:147184bfa590ef55e1092e653a33cf14
534016 panda 2019-12-29 21:02:35
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9350c436ea076e7c82890cec55dade20
534016 panda 2019-12-26 12:20:24
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:707d55b20733a7ae7447c897f42ced40
534016 panda 2019-12-25 20:30:23