VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Trojan[Runner]/JS.Agent ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Trojan[Runner]/JS.Agent หา8ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Trojan[Runner]/JS.Agent คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 00骄阳似我
MD5:949c8016296fbe24e783522df1efe358
2013 antiy 2021-08-01 07:44:08
2 ชื่อไฟล์: DeviceConfigManager.vbs
MD5:40c2ff6aa153f1e78c0d483d5c1a6794
497 antiy 2021-07-28 18:29:53
3 ชื่อไฟล์: 00风车
MD5:3a8ce910e5131644c4ee4c5355363d6c
1722 antiy 2021-07-28 10:05:25
4 ชื่อไฟล์: 00画江湖之不良人
MD5:94921d9b119018e5fae841b2481013b1
2581 antiy 2021-07-05 03:53:23
5 ชื่อไฟล์: DeviceConfigManager.vbs
MD5:e2f896ea06351e0e143ace6aaf5b6bf0
499 antiy 2021-06-17 16:24:37
6 ชื่อไฟล์: DeviceConfigManager.vbs
MD5:e175c2fb966a1aecb4f52fa91a4953e0
41151 antiy 2021-06-11 16:51:06
7 ชื่อไฟล์: DeviceConfigManager.vbs
MD5:d524541fe082277c952a87cbf173ec7f
3092 antiy 2021-03-08 14:41:08
8 ชื่อไฟล์: DeviceConfigManager.vbs
MD5:571e41d271a6a8b09509532da9de7e15
2642 antiy 2020-12-24 14:46:35