ชื่อไวรัส Trojan-Downloader.MSIL.Agent.bdy ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Trojan-Downloader.MSIL.Agent.bdy หา1ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Trojan-Downloader.MSIL.Agent.bdy คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัส Trojan-Downloader.MSIL.Agent.bdy คำอธิบาย

VirSCANVirSCAN
Win32/Tibs describes a generic detection for files used across multiple pieces of malware affiliated with the 'Tibs' malware distribution network. Win32/Tibs malware typically use a particular method of code obfuscation in an attempt to avoid detection. The malware that lies underneath may have virtually any purpose.
Powered By Google Translate

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Troajn-Ransom.Crypt8 Troajn.OnLineGames.I Troan-Downloader.XLM
Troan.VB.Agent Troan/Win32.Startpag Troi
Troi II Troi-512 Troi.322
Troi.322.F Troi.322.G Troi.322.I

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: installer(2).exe
MD5:c2a4b57b7fb9787fa9b555c3294aa883
23040 kaspersky 2016-10-02 05:28:42