VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load
VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Trojan.Win32.Autorun.dm ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Trojan.Win32.Autorun.dm หา4130ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Trojan.Win32.Autorun.dm คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 马列毛bbs匿名聊天室.exe
MD5:6f22d76a0e3bf2d16d2bbd775276613f
1613890 sunbelt 2022-06-29 19:56:30
2 ชื่อไฟล์: PrimoCacheSoft.exe
MD5:e01578446d99d5e1874b3732ca17db20
667652 sunbelt 2022-06-28 08:21:32
3 ชื่อไฟล์: 多功能版VIP-6.24.exe
MD5:414e74e1b510c0decb4c02dfb855cd4e
3565836 sunbelt 2022-06-27 21:33:02
4 ชื่อไฟล์: UPX加壳、免杀、添加花指令.exe
MD5:98d9f68a3f62a3bf019c5c3080f6a316
1275703 sunbelt 2022-06-27 14:50:03
5 ชื่อไฟล์: 倒计时.exe
MD5:ee4bc576e1636096dcd5b9c21b6e7081
679822 sunbelt 2022-06-27 10:36:09
6 ชื่อไฟล์: 自动注册v100.exe
MD5:d29e868d690a21230a87a14301f4d94f
3472465 sunbelt 2022-06-24 16:18:53
7 ชื่อไฟล์: 2.exe
MD5:75bad3eadb90407e50f3da17b4ea4a81
1002949 sunbelt 2022-06-22 08:45:35
8 ชื่อไฟล์: 234fa.exe
MD5:b2f5fcd393c9addb9cc4a348d5763b19
10473594 sunbelt 2022-06-21 12:46:15
9 ชื่อไฟล์: 1.2.3.exe
MD5:2c1fb81aff40cac0b7a26fac3e182986
1936419 sunbelt 2022-06-20 18:14:13
10 ชื่อไฟล์: 轻型下载器.exe
MD5:365c2f1438dfa4605021ec875eeb5669
3182690 sunbelt 2022-06-18 22:59:36
11 ชื่อไฟล์: 定时关机.exe
MD5:459ffc16e2912e55dc446edfd8872ce9
813323 sunbelt 2022-06-18 22:57:17
12 ชื่อไฟล์: T7du.exe
MD5:4eb25ad45bd0e4a13888b7444d1d47f4
2099028 sunbelt 2022-06-17 09:14:24
13 ชื่อไฟล์: 027F73.EXE
MD5:1c7e14b5a5ba6d7297e27684b266803c
1508819 sunbelt 2022-06-16 17:51:25
14 ชื่อไฟล์: 千手智能打铃 v4.09.exe
MD5:a5e8fe6614524bd2c1a072b81a0f1131
3268810 sunbelt 2022-06-09 14:13:17
15 ชื่อไฟล์: 集群使用率注意级别阈值.exe
MD5:72f0e8913c95ec556f6ffacea45bbb71
635384 sunbelt 2022-06-07 20:56:24
16 ชื่อไฟล์: Notepad.exe
MD5:5b9c2c809f2e61e932b9962435aa0e5e
1508439 sunbelt 2022-06-06 20:45:20
17 ชื่อไฟล์: 亦思想社会工程学字典生成器.exe
MD5:e2a4efb9be6a3a0125c30b2a7872edc3
536178 sunbelt 2022-06-04 20:17:54
18 ชื่อไฟล์: Document_TagExplorer_V4.5.1.exe
MD5:ca8bb18c486992247d2a117e315582f9
2891880 sunbelt 2022-06-04 17:06:36
19 ชื่อไฟล์: yuxuan12.10.exe
MD5:8fc8f77edfdb4fe74311725eb927dd42
793667 sunbelt 2022-06-02 17:45:13
20 ชื่อไฟล์: 测量助理2022.5.27.exe
MD5:7e2bf155b7a6045102bf47692ba6a2c1
3808649 sunbelt 2022-06-02 11:34:50