VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Unwanted-Program ( 0040f8211 ) ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Unwanted-Program ( 0040f8211 ) หา32ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Unwanted-Program ( 0040f8211 ) คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

unwanted malware Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: f4ba2c3f72cc564a6c0dc9da58d30ce0
MD5:f4ba2c3f72cc564a6c0dc9da58d30ce0
659784 defenx 2019-08-31 14:47:49
2 ชื่อไฟล์: f4ba2c3f72cc564a6c0dc9da58d30ce0
MD5:f4ba2c3f72cc564a6c0dc9da58d30ce0
659784 k7 2019-08-31 14:47:49
3 ชื่อไฟล์: 54C1
MD5:0078a4f0964ff58fdfcb45885f8c54c1
663504 k7 2019-06-23 20:27:41
4 ชื่อไฟล์: 54C1
MD5:0078a4f0964ff58fdfcb45885f8c54c1
663504 defenx 2019-06-23 20:27:41
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f8087837342a3f800837c4499b656214
660360 defenx 2019-04-06 22:45:41
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f8087837342a3f800837c4499b656214
660360 k7 2019-04-06 22:45:41
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:30922342e6db0e86e4709036c25a895e
678552 k7 2019-02-27 09:16:06
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:30922342e6db0e86e4709036c25a895e
678552 defenx 2019-02-27 09:16:06
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:269b319adaa8396a84453a44dc9710b1
678552 k7 2019-02-27 05:58:58
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:269b319adaa8396a84453a44dc9710b1
678552 defenx 2019-02-27 05:58:58
11 ชื่อไฟล์: 21f4dbe5eaf25ffc9a7c0662f00cc9e8
MD5:21f4dbe5eaf25ffc9a7c0662f00cc9e8
657320 k7 2019-02-27 04:29:43
12 ชื่อไฟล์: 21f4dbe5eaf25ffc9a7c0662f00cc9e8
MD5:21f4dbe5eaf25ffc9a7c0662f00cc9e8
657320 defenx 2019-02-27 04:29:43
13 ชื่อไฟล์: 1bf28df0c511a2db8de7b6815f8fd82a
MD5:1bf28df0c511a2db8de7b6815f8fd82a
659784 k7 2019-02-27 02:28:15
14 ชื่อไฟล์: 1bf28df0c511a2db8de7b6815f8fd82a
MD5:1bf28df0c511a2db8de7b6815f8fd82a
659784 defenx 2019-02-27 02:28:15
15 ชื่อไฟล์: 1911eeafbeb76a850fe4bdc4727f7fae
MD5:1911eeafbeb76a850fe4bdc4727f7fae
654304 k7 2019-02-27 01:35:36
16 ชื่อไฟล์: 1911eeafbeb76a850fe4bdc4727f7fae
MD5:1911eeafbeb76a850fe4bdc4727f7fae
654304 defenx 2019-02-27 01:35:36
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:12c9045939d467493433f8a9df2e9c14
652096 k7 2019-02-26 23:29:59
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:12c9045939d467493433f8a9df2e9c14
652096 defenx 2019-02-26 23:29:59
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:10eaaea9542a902ad1206264cd43cfde
654304 k7 2019-02-26 22:52:51
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:10eaaea9542a902ad1206264cd43cfde
654304 defenx 2019-02-26 22:52:51