VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Unwanted-Program ( 004b92a41 ) ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Unwanted-Program ( 004b92a41 ) หา747ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Unwanted-Program ( 004b92a41 ) คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

unwanted malware Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 k7 2020-01-27 23:26:27
2 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 defenx 2020-01-27 23:26:27
3 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 k7 2020-01-26 22:28:55
4 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 defenx 2020-01-26 22:28:55
5 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 k7 2020-01-24 19:58:21
6 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 defenx 2020-01-24 19:58:21
7 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 k7 2020-01-23 21:22:28
8 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 defenx 2020-01-23 21:22:28
9 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:743b2a659fc4db2cce88384f25b97772
3229424 k7 2020-01-21 23:48:50
10 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:743b2a659fc4db2cce88384f25b97772
3229424 defenx 2020-01-21 23:48:50
11 ชื่อไฟล์: KMSpico v10.1.6 OEM(支持win10与office2016激活).rar
MD5:606a14f77b6699f9c82ce9c60718fdba
3118425 k7 2020-01-20 10:46:27
12 ชื่อไฟล์: KMSpico v10.1.6 OEM(支持win10与office2016激活).rar
MD5:606a14f77b6699f9c82ce9c60718fdba
3118425 defenx 2020-01-20 10:46:27
13 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 k7 2020-01-19 12:17:14
14 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 defenx 2020-01-19 12:17:14
15 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:1a5fc26d8596c2573c7a5e480fb94724
3222904 k7 2020-01-16 13:56:41
16 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:1a5fc26d8596c2573c7a5e480fb94724
3222904 defenx 2020-01-16 13:56:41
17 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 k7 2020-01-15 00:32:22
18 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 defenx 2020-01-15 00:32:22
19 ชื่อไฟล์: KMSpico Install.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 k7 2020-01-15 00:23:25
20 ชื่อไฟล์: KMSpico Install.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
3229424 defenx 2020-01-15 00:23:25