VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Unwanted-Program ( 004dc5171 ) ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Unwanted-Program ( 004dc5171 ) หา34ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Unwanted-Program ( 004dc5171 ) คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

unwanted malware Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b896a0d10605b8031b008155f6dea3e0
992424 defenx 2019-09-06 16:32:00
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b896a0d10605b8031b008155f6dea3e0
992424 k7 2019-09-06 16:32:00
3 ชื่อไฟล์: ab865af52836c0a0546b5ab65a753690
MD5:ab865af52836c0a0546b5ab65a753690
981400 defenx 2019-08-14 09:42:00
4 ชื่อไฟล์: ab865af52836c0a0546b5ab65a753690
MD5:ab865af52836c0a0546b5ab65a753690
981400 k7 2019-08-14 09:42:00
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:315568be4812e4cb381c130532e29c40
953168 defenx 2019-08-10 20:02:19
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:315568be4812e4cb381c130532e29c40
953168 k7 2019-08-10 20:02:19
7 ชื่อไฟล์: c03bdc123e3b5ab377f6897c5b951e7b
MD5:c03bdc123e3b5ab377f6897c5b951e7b
981400 defenx 2019-07-28 19:55:03
8 ชื่อไฟล์: c03bdc123e3b5ab377f6897c5b951e7b
MD5:c03bdc123e3b5ab377f6897c5b951e7b
981400 k7 2019-07-28 19:55:03
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5c6fc3c6bb40ef50f15c8f363860030a
868240 defenx 2019-07-26 02:50:55
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5c6fc3c6bb40ef50f15c8f363860030a
868240 k7 2019-07-26 02:50:55
11 ชื่อไฟล์: ffaafe41fb509539a8fca07193a8377b
MD5:ffaafe41fb509539a8fca07193a8377b
1013448 defenx 2019-07-22 21:13:45
12 ชื่อไฟล์: ffaafe41fb509539a8fca07193a8377b
MD5:ffaafe41fb509539a8fca07193a8377b
1013448 k7 2019-07-22 21:13:45
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:26e40e1cc2fd58f000b433425d81229a
980960 defenx 2019-06-18 22:01:50
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:26e40e1cc2fd58f000b433425d81229a
980960 k7 2019-06-18 22:01:50
15 ชื่อไฟล์: e18a8b0541b14163a5fcda58e58ca3e0
MD5:e18a8b0541b14163a5fcda58e58ca3e0
1002008 defenx 2019-06-12 13:45:15
16 ชื่อไฟล์: e18a8b0541b14163a5fcda58e58ca3e0
MD5:e18a8b0541b14163a5fcda58e58ca3e0
1002008 k7 2019-06-12 13:45:15
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a33c520facfb6651909290b5f07199ca
1023904 defenx 2019-06-03 18:27:10
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a33c520facfb6651909290b5f07199ca
1023904 k7 2019-06-03 18:27:10
19 ชื่อไฟล์: 11dcdcb70c5ca81aa3384512bc2f7c06
MD5:11dcdcb70c5ca81aa3384512bc2f7c06
1037560 defenx 2019-06-01 00:58:46
20 ชื่อไฟล์: 11dcdcb70c5ca81aa3384512bc2f7c06
MD5:11dcdcb70c5ca81aa3384512bc2f7c06
1037560 k7 2019-06-01 00:58:46