VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Unwanted-Program ( 004f657f1 ) ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Unwanted-Program ( 004f657f1 ) หา19ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Unwanted-Program ( 004f657f1 ) คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

unwanted malware Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0
Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0 Unwanted-Program ( 0

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 k7 2019-12-04 18:17:22
2 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 defenx 2019-12-04 18:17:22
3 ชื่อไฟล์: Acrobat DC一键破解补丁.exe
MD5:69e1f9c40e3ab5be19e69a93cfba1fb5
233807 k7 2019-11-05 20:21:35
4 ชื่อไฟล์: Acrobat DC一键破解补丁.exe
MD5:69e1f9c40e3ab5be19e69a93cfba1fb5
233807 defenx 2019-11-05 20:21:35
5 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 k7 2019-10-14 08:22:52
6 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 defenx 2019-10-14 08:22:52
7 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:167c0a9e211fa92a1d71e2b6b7cdc6d5
69120 k7 2019-08-10 17:45:03
8 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:167c0a9e211fa92a1d71e2b6b7cdc6d5
69120 defenx 2019-08-10 17:45:03
9 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 k7 2019-07-10 16:59:15
10 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 defenx 2019-07-10 16:59:15
11 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 k7 2019-03-02 02:23:37
12 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 defenx 2019-03-02 02:23:37
13 ชื่อไฟล์: Acrobat DC一键破解补丁.exe
MD5:69e1f9c40e3ab5be19e69a93cfba1fb5
233807 k7 2019-03-02 02:18:17
14 ชื่อไฟล์: Acrobat DC一键破解补丁.exe
MD5:69e1f9c40e3ab5be19e69a93cfba1fb5
233807 defenx 2019-03-02 02:18:17
15 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 k7 2019-01-19 19:49:40
16 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 defenx 2019-01-19 19:49:40
17 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 k7 2018-11-24 19:43:35
18 ชื่อไฟล์: amtlib.dll
MD5:9a4eacba0b78264a0dc28ff139c9ac0c
54272 defenx 2018-11-24 19:43:35
19 ชื่อไฟล์: Acrobat DC一键破解补丁.exe
MD5:69e1f9c40e3ab5be19e69a93cfba1fb5
233807 k7 2018-10-18 12:47:58