VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Variant.Dropper.a ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Variant.Dropper.a หา2ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Variant.Dropper.a คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Variant.Barys.be Variant.Barys.dw Variant.Barys.hy
Variant.Barys.jt Variant.Barys.ld Variant.Barys.mc
Variant.Buzy.h Variant.Cabby.a Variant.Cabby.b
Variant.Daytre.a Variant.Daytre.e Variant.Dropper.a

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 软件印章大师.exe
MD5:799a072a2d8972f651fdaacaa4ac5717
3002368 jiangmin 2017-10-16 15:58:23
2 ชื่อไฟล์: 软件印章大师.exe
MD5:799a072a2d8972f651fdaacaa4ac5717
3002368 jiangmin 2016-03-17 23:11:15