VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Variant:Trojan.Cosmu.Abja ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Variant:Trojan.Cosmu.Abja หา3265ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Variant:Trojan.Cosmu.Abja คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Variant.Barys.be Variant.Barys.dw Variant.Barys.hy
Variant.Barys.jt Variant.Barys.ld Variant.Barys.mc
Variant.Buzy.h Variant.Cabby.a Variant.Cabby.b
Variant.Daytre.a Variant.Daytre.e Variant.Dropper.a

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a0948d2600f3200d1199e9cf80e7f6bb
4980227 arcabit 2020-01-25 07:31:16
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8c856128a67ecdae1acf16f40a2876ba
1760045 arcabit 2020-01-24 00:35:02
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:30f5f715cc95a05a48fb2d3499282119
2162726 arcabit 2020-01-21 16:54:25
4 ชื่อไฟล์: 3b5179b66dea5d0f29ac9a996de8a999
MD5:3b5179b66dea5d0f29ac9a996de8a999
5145117 arcabit 2020-01-18 21:47:58
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:329d27f62f216d2e4a049cfd23baba9c
4746391 arcabit 2020-01-18 17:29:14
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:6606a6532a39914d33798388f20608d0
1236439 arcabit 2020-01-16 18:17:15
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:285aedd268887e5564ff94ee1fead39c
18713847 arcabit 2020-01-15 09:37:32
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:248bdbfde2f05b499864895b47ba4829
520192 arcabit 2020-01-15 07:24:11
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:23a74ecb065b9224eb1d309250cd4020
347319 arcabit 2020-01-15 06:54:42
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0f12992800934820bf2169f898c6b222
1508500 arcabit 2020-01-14 19:32:44
11 ชื่อไฟล์: adf7903f634136cddff2a34b1dddf973
MD5:adf7903f634136cddff2a34b1dddf973
7302277 arcabit 2020-01-12 03:36:06
12 ชื่อไฟล์: aab5c3e8bfedcf45e89fd9d4e546b13f
MD5:aab5c3e8bfedcf45e89fd9d4e546b13f
6519047 arcabit 2020-01-12 02:13:16
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:58a398ff723c8796bf2d5aa015ad3653
626146 arcabit 2020-01-10 03:07:07
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bd9e34e3c33753f7b5c356764063d186
4865937 arcabit 2020-01-06 08:04:24
15 ชื่อไฟล์: a249e98607fbf0c5b2f5d6f2dc6003e8
MD5:a249e98607fbf0c5b2f5d6f2dc6003e8
8478313 arcabit 2020-01-05 20:09:27
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:150832e430c699ae2a6594a94881bf6d
5254062 arcabit 2020-01-03 01:13:41
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3f9d8e09728894b0971d5e5cea8ba88e
7234537 arcabit 2019-12-30 13:32:14
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:db964fd7370b62eec107d0a7ed295a60
390144 arcabit 2019-12-27 22:00:15
19 ชื่อไฟล์: 4a83dfda5c9a5d3d7f123e4b688d50b0
MD5:4a83dfda5c9a5d3d7f123e4b688d50b0
1429986 arcabit 2019-12-25 03:06:24
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:42a8b889d486b222ca4ed9ac07565566
865762 arcabit 2019-12-24 23:35:20