VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Virdem.1336.A ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Virdem.1336.A หา6ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Virdem.1336.A คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

VirCheck.2161 VIRDEM Virdem family
Virdem-792 Virdem-Family Virdem.1336.A
Virdem.1336.Cheater VirDem.1336.E Virdem.1336.English
Virdem.1336.F Virdem.1336.Killer.A Virdem.1336.Killer.B

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: VkQjR0VSTUEuQ09N
MD5:68363d973ac4b6168c67c7043a9a3ed6
5432 fsecure 2016-11-29 20:56:00
2 ชื่อไฟล์: VkQjR0VSTUEuQ09N
MD5:68363d973ac4b6168c67c7043a9a3ed6
5432 asquared 2016-11-29 20:56:00
3 ชื่อไฟล์: VkQjR0VSTUEuQ09N
MD5:68363d973ac4b6168c67c7043a9a3ed6
5432 tachyon 2016-11-29 20:56:00
4 ชื่อไฟล์: VkQjR0VSTUEuQ09N
MD5:68363d973ac4b6168c67c7043a9a3ed6
5432 thehacker 2016-11-29 20:56:00
5 ชื่อไฟล์: VkQjR0VSTUEuQ09N
MD5:68363d973ac4b6168c67c7043a9a3ed6
5432 gdata 2016-11-29 20:56:00
6 ชื่อไฟล์: VkQjR0VSTUEuQ09N
MD5:68363d973ac4b6168c67c7043a9a3ed6
5432 fprot 2016-11-29 20:56:00