VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Virus/MSExcel.Laroux.jc ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Virus/MSExcel.Laroux.jc หา11ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Virus/MSExcel.Laroux.jc คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

VirCheck.2161 VIRDEM Virdem family
Virdem-792 Virdem-Family Virdem.1336.A
Virdem.1336.Cheater VirDem.1336.E Virdem.1336.English
Virdem.1336.F Virdem.1336.Killer.A Virdem.1336.Killer.B

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: b40a212190ea4f298f8ce54ea95cdce1
MD5:b40a212190ea4f298f8ce54ea95cdce1
28160 antiy 2019-09-06 13:42:36
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ea72698276f53150e2e8f3b5292c5062
59392 antiy 2019-03-12 04:04:35
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b5ebee1f3274c992a75e8f84a3e69a3a
56320 antiy 2019-03-05 08:05:20
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:95a2e4b2a7451149f90719b45ea67649
61440 antiy 2019-03-04 16:26:27
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:945b05baae5488de8d79cd94c4202553
25088 antiy 2019-03-04 15:49:13
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8a66593e7ac1f1592af03e6953f61736
229888 antiy 2019-03-04 11:09:45
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:38b53e297ad1bd4c51857a712e8570ac
443392 antiy 2019-03-02 20:26:59
8 ชื่อไฟล์: 349cbce90810add0f58d4c38c6de6ef9
MD5:349cbce90810add0f58d4c38c6de6ef9
22528 antiy 2019-03-02 18:25:00
9 ชื่อไฟล์: 2ee9f8c522683a17b6abfa801414cee9
MD5:2ee9f8c522683a17b6abfa801414cee9
411648 antiy 2019-03-02 15:43:53
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:253dd0648038d1d3328b61e621fa8608
257536 antiy 2019-03-02 11:00:47
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:063acaf65275921d7bb12a057a78eacc
418816 antiy 2019-03-01 20:07:03