VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส W32/A-779f3296!Eldorado ผลการสแกน

ชื่อไวรัส W32/A-779f3296!Eldorado หา4ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส W32/A-779f3296!Eldorado คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b2ca400e5dc4d9be672e08f3074abd8e
73072 ctch 2020-05-29 18:07:37
2 ชื่อไฟล์: f8f0ad8beb31ce7c8896f3e65bceb0c9
MD5:f8f0ad8beb31ce7c8896f3e65bceb0c9
72048 ctch 2020-03-19 13:51:33
3 ชื่อไฟล์: dd621d5eee9b3c44c0e0bf74a9908550
MD5:dd621d5eee9b3c44c0e0bf74a9908550
61296 ctch 2020-03-02 20:32:20
4 ชื่อไฟล์: 4c91ce8d6ff03a5421a9bfb8bc2c7324
MD5:4c91ce8d6ff03a5421a9bfb8bc2c7324
72048 ctch 2020-02-27 22:59:10