VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส WM/Agent!tr ผลการสแกน

ชื่อไวรัส WM/Agent!tr หา240ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส WM/Agent!tr คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

WM/Adnel.8765 WM/Agent!tr WM/Agent.0121!tr
WM/Agent.03F6!tr WM/Agent.0416!tr WM/Agent.08B1!tr
WM/Agent.0B38!tr.dld WM/Agent.0EFE!tr.dld WM/Agent.1525!tr
WM/Agent.1F95!tr.dld WM/Agent.22D2!tr WM/Agent.23526

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:704fd9285be92d4587daed1b794f885d
316416 fortinet 2020-01-19 22:06:31
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:594f9714eba67dc1205cf0c2c2853a8f
97280 fortinet 2020-01-19 11:47:58
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:600f753b852140339b50e5f8fe8821cb
587776 fortinet 2020-01-10 07:20:34
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9820a9b5f4a52eb5aed763156301c903
120832 fortinet 2020-01-05 15:16:07
5 ชื่อไฟล์: 5befe9c19f00ebe1faacea3d635497c6
MD5:5befe9c19f00ebe1faacea3d635497c6
132608 fortinet 2019-12-25 11:00:08
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:038a5e1798c7dc287c897e01b018875b
1446 fortinet 2019-12-23 19:15:00
7 ชื่อไฟล์: e6efd92f0c1403944e2ea4aee7b748f4
MD5:e6efd92f0c1403944e2ea4aee7b748f4
34816 fortinet 2019-12-23 08:24:09
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:50ea4671a858b1121db87e50e3fc4b7a
34816 fortinet 2019-12-21 10:09:12
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:495bc442e13a3a69c329f844991b696e
34816 fortinet 2019-12-21 07:57:41
10 ชื่อไฟล์: d29abcec5825a682896ed52363cbd2e3
MD5:d29abcec5825a682896ed52363cbd2e3
147968 fortinet 2019-12-08 23:13:26
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8f8e42333889b926db1daf213a18ca39
48640 fortinet 2019-12-07 00:15:05
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:33812127f9a841fdac429e4d2c5624e2
98816 fortinet 2019-12-04 18:12:47
13 ชื่อไฟล์: e7f3ecfa6c778a9efa677ce3fbb80149
MD5:e7f3ecfa6c778a9efa677ce3fbb80149
17506 fortinet 2019-12-02 02:49:27
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5b1792c96c1667a2c04b373f44f2fd8a
125440 fortinet 2019-11-30 03:28:29
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d1a7e7d2abea58124f365f148747706b
15872 fortinet 2019-11-28 18:56:25
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b5e71181c80a572affa398f10df9033f
9728 fortinet 2019-11-24 06:00:23
17 ชื่อไฟล์: a10cf160b3fe12b4e91bf9de1e297bbb
MD5:a10cf160b3fe12b4e91bf9de1e297bbb
14848 fortinet 2019-11-23 07:52:52
18 ชื่อไฟล์: 8f2bf8a4fd115c295bf2b53310ecd13b
MD5:8f2bf8a4fd115c295bf2b53310ecd13b
17408 fortinet 2019-11-22 18:08:25
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7bd71ed628fd26146baff4b214494478
44544 fortinet 2019-11-22 04:37:17
20 ชื่อไฟล์: 601cf6f7ce7a1b027c27533fdc9c7fc2
MD5:601cf6f7ce7a1b027c27533fdc9c7fc2
282624 fortinet 2019-11-21 09:07:40