VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส WORM/Autorun.55698 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส WORM/Autorun.55698 หา19ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส WORM/Autorun.55698 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Word Swap.1069 Word Swap.1085 Word to Pdf Converte
Word-B Word.1069 Word.1085
Word.1387 Word.1391.a Word.1503.a1
WORD.95.Alliance.A WORD.95.Bandung.Cor WORD.95.Birthday.A:D

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:26a990567b254bd295d7e63f4325d2a5
261699 antivir 2019-08-02 12:12:51
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9f1aa2ee2faeae96607716d915038407
666987 antivir 2019-06-24 05:04:26
3 ชื่อไฟล์: 47e26513f46b4ab389a0186ab7e6e789
MD5:47e26513f46b4ab389a0186ab7e6e789
666932 antivir 2019-06-20 01:55:08
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:31f88c343ed20e89bd4cd501d272a0ce
667019 antivir 2019-06-15 18:28:06
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ac4b05d85172c3580da5159716c47803
262086 antivir 2019-06-04 00:13:19
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8fb81aef162597294305a8c5f9f490d5
261680 antivir 2019-06-03 07:26:04
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9db62b2f250a1850ef7498269540a541
666660 antivir 2019-05-28 03:16:48
8 ชื่อไฟล์: 6e4896cf62b6be0afa500c3032e0ece1
MD5:6e4896cf62b6be0afa500c3032e0ece1
666783 antivir 2019-05-26 11:43:33
9 ชื่อไฟล์: b0ab98e7e743c1ae0a98736bc493ede5
MD5:b0ab98e7e743c1ae0a98736bc493ede5
261670 antivir 2019-05-13 18:42:35
10 ชื่อไฟล์: 7aed1a9d86d4c97365ac9838cc3beb60
MD5:7aed1a9d86d4c97365ac9838cc3beb60
261777 antivir 2019-05-08 10:45:01
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:25a04223845256865bfc95b43ba43e6b
261683 antivir 2019-05-06 09:29:13
12 ชื่อไฟล์: 0d1b6522e670d8ffb75dc0b88deacaed
MD5:0d1b6522e670d8ffb75dc0b88deacaed
261670 antivir 2019-05-05 18:29:41
13 ชื่อไฟล์: 0cb578f99e2ba831af22df1b9f442e38
MD5:0cb578f99e2ba831af22df1b9f442e38
524837 antivir 2019-05-05 18:04:37
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0c7e0682c9f3f4f23eecc9de33c98f15
261613 antivir 2019-05-05 17:47:33
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0914608665adce1133f2a73a0b3e355f
261738 antivir 2019-04-26 18:46:22
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0885de17b5ea129ae123bf89b0484eb2
261698 antivir 2019-04-26 18:26:52
17 ชื่อไฟล์: 7ea9e96f810a4f770fc34a2f5f42ce20
MD5:7ea9e96f810a4f770fc34a2f5f42ce20
666717 antivir 2019-04-20 21:20:51
18 ชื่อไฟล์: 02d709645e5a188b1f92c3a0dcd70771
MD5:02d709645e5a188b1f92c3a0dcd70771
261762 antivir 2019-04-15 11:20:49
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cc3052362573365f80508dceb52e358a
667154 antivir 2019-03-10 20:18:11