VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส WORM/Rbot.Gen ผลการสแกน

ชื่อไวรัส WORM/Rbot.Gen หา21116ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส WORM/Rbot.Gen คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Word Swap.1069 Word Swap.1085 Word to Pdf Converte
Word-B Word.1069 Word.1085
Word.1387 Word.1391.a Word.1503.a1
WORD.95.Alliance.A WORD.95.Bandung.Cor WORD.95.Birthday.A:D

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 可用素材.exe
MD5:b9fa25168d718cd35abfce7ec2a396b2
151096 antivir 2019-12-24 23:47:43
2 ชื่อไฟล์: lpk.dll
MD5:0dc7a549c778f5cf63784de36e3d5605
35328 antivir 2019-12-24 11:12:11
3 ชื่อไฟล์: DS_Server.exe
MD5:a3c2cb2bf9fa5e58673a0fd88240c34f
20992 antivir 2019-12-20 13:34:19
4 ชื่อไฟล์: n.exe
MD5:b2916501ded8e0c334a510c5e851e490
36864 antivir 2019-12-03 16:17:03
5 ชื่อไฟล์: d.exe
MD5:e51412eeccefd1d4fe754d92a9411a5e
36864 antivir 2019-12-03 15:34:28
6 ชื่อไฟล์: d.exe
MD5:ab8c255b6d9fb296ab89d6445b4d030c
36864 antivir 2019-12-03 15:25:41
7 ชื่อไฟล์: NewRat.exe
MD5:f2ed81c04aae14c8c3875a0f666d1835
36864 antivir 2019-11-30 17:07:56
8 ชื่อไฟล์: 31.bin
MD5:146581654d7415a994e541cb0575a411
606806 antivir 2019-11-29 16:02:05
9 ชื่อไฟล์: 28.bin
MD5:0c2457febb719d16a0b622e6831d86ac
525880 antivir 2019-11-29 15:58:30
10 ชื่อไฟล์: WinContig.exe
MD5:a729c9d27ca40d9adc3ed61b60952438
4806481 antivir 2019-11-21 20:35:27
11 ชื่อไฟล์: 25.bin
MD5:f97ffc66e3d1a14250a71b1785477c5d
540220 antivir 2019-11-12 11:43:47
12 ชื่อไฟล์: LH.EXE
MD5:6112d0ceb527d69d8182df24aad9d52c
57344 antivir 2019-11-10 07:53:53
13 ชื่อไฟล์: 225a6b34aa5bbccba6d83a6ff4d0ed41
MD5:225a6b34aa5bbccba6d83a6ff4d0ed41
324802 antivir 2019-09-10 21:27:49
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1844a587b5ab4946d562f06c5ed75067
277136 antivir 2019-09-09 16:49:04
15 ชื่อไฟล์: 118c65517aa11002c64ca5a284ac2c28
MD5:118c65517aa11002c64ca5a284ac2c28
212894 antivir 2019-09-09 16:48:08
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:fc9c949532c3e522924503ab606f0bce
162147 antivir 2019-09-08 07:21:45
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f68ffdc01f727ebc076a7ded35547dff
226570 antivir 2019-09-08 03:50:29
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f0fa9f34046a7744cff7235e5da6197e
205003 antivir 2019-09-08 00:43:42
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e9ae8d9c6113c322758161b7ffebc120
185463 antivir 2019-09-07 20:32:09
20 ชื่อไฟล์: e7ccd0bc931464be68d3d664229d7f1a
MD5:e7ccd0bc931464be68d3d664229d7f1a
38012 antivir 2019-09-07 19:26:37