VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส Win32:Alman ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Win32:Alman หา3419ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Win32:Alman คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: DataBkpRst.exe
MD5:e82c698c1981abcda0ce711812e99c0d
61440 avast 2021-09-18 08:32:57
2 ชื่อไฟล์: DataBkpRst.exe
MD5:e82c698c1981abcda0ce711812e99c0d
61440 avg 2021-09-18 08:32:57
3 ชื่อไฟล์: SetupU8.exe
MD5:a42c3c43af8d44f3fdf25d163bac14ee
74240 avast 2021-09-11 14:57:43
4 ชื่อไฟล์: SetupU8.exe
MD5:a42c3c43af8d44f3fdf25d163bac14ee
74240 avg 2021-09-11 14:57:43
5 ชื่อไฟล์: Alman.exe
MD5:4a977f8c178c30f4426ac43cd5ab9b6a
447488 avast 2021-07-10 11:06:53
6 ชื่อไฟล์: Alman.exe
MD5:4a977f8c178c30f4426ac43cd5ab9b6a
447488 avg 2021-07-10 11:06:53
7 ชื่อไฟล์: Alman.exe
MD5:4a977f8c178c30f4426ac43cd5ab9b6a
447488 avast 2021-07-10 11:02:47
8 ชื่อไฟล์: Alman.exe
MD5:4a977f8c178c30f4426ac43cd5ab9b6a
447488 avg 2021-07-10 11:02:47
9 ชื่อไฟล์: 00天命
MD5:b19aae8f2b0e1f0c3df596d9d4f8dab3
477184 avast 2021-04-04 23:34:45
10 ชื่อไฟล์: 00天命
MD5:b19aae8f2b0e1f0c3df596d9d4f8dab3
477184 avg 2021-04-04 23:34:45
11 ชื่อไฟล์: 00花嫁
MD5:85b3cd8d244da8135004e7c65d4843d8
94208 avast 2021-04-03 17:25:40
12 ชื่อไฟล์: 00花嫁
MD5:85b3cd8d244da8135004e7c65d4843d8
94208 avg 2021-04-03 17:25:40
13 ชื่อไฟล์: FTDIUNIN.EXE
MD5:657974e22a3d461979f0cb17efe5efcf
478208 avast 2021-04-03 04:51:00
14 ชื่อไฟล์: FTDIUNIN.EXE
MD5:657974e22a3d461979f0cb17efe5efcf
478208 avg 2021-04-03 04:51:00
15 ชื่อไฟล์: chkdsk.exe
MD5:8f8777d9c90496843a9ccf3ac083f8af
50176 avg 2021-04-02 02:40:03
16 ชื่อไฟล์: chkdsk.exe
MD5:8f8777d9c90496843a9ccf3ac083f8af
50176 avast 2021-04-02 02:40:03
17 ชื่อไฟล์: 00资治通鉴
MD5:4c7c6a1909d40f549e9adecc04f1ea83
664576 avast 2021-04-01 06:45:20
18 ชื่อไฟล์: 00资治通鉴
MD5:4c7c6a1909d40f549e9adecc04f1ea83
664576 avg 2021-04-01 06:45:20
19 ชื่อไฟล์: 00情人
MD5:283da8bb9b2ef80af1dee7b2b733c712
542720 avast 2021-03-31 02:29:08
20 ชื่อไฟล์: 00情人
MD5:283da8bb9b2ef80af1dee7b2b733c712
542720 avg 2021-03-31 02:29:08